Kurumsal

2016 MART MECLİS GÜNDEMİ

2016 MART MECLİS GÜNDEMİ

 

 1. Açılış – Yoklama.
 2. İlçemiz Yalı Mahallesi 1 ada 51 nolu parsel hazineye kayıtlı yüzölçümü 7096,04 m2 olup, imar planında  “ ağaçlandırılacak alan “ olarak ayrılmıştır. İlçemizde mevcut Yüksek Okul inşaatı tamamlandıktan sonra yurt ihtiyacı oluşacağından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 23.12.2015 tarih ve 62181 sayılı yazısıyla söz konusu parselin tahsisi istenilmiştir. Tahsis işleminin gerçekleştirilmesi ve yurt inşaatını hayata geçirilmesi için 1 ada 51 nolu parselin” ağaçlandırılacak alandan” çıkartılarak, “ yurt yeri” olarak ekte plandaki gibi imar değişikliğinin görüşülmesine esas İmar Komisyon Raporunun okunması ve maddenin görüşülmesi.
 3. Ayancık İlçemiz Yalı Mahallesi 21 ada 13 nolu parsel Belediyemize ait olup, İmar Planında Açık ve Kapalı yüzme havuzlu yer olarak ayrılmıştır. Söz konusu parselin “Belediye Sosyal Tesis Alanı  “ olarak imar plan tadili yapılmasına dair İmar Komisyon Raporunun okunması ve maddenin görüşülmesi.
 4. İlçemiz Çayiçi mahallesi Y:29763.842 X:29919.062,  Y:29823.355  X:29914.724, Y:29779.635  X:29794.524,  Y:29765.804  X:29798.754 koordinatları arasında kalan alanın İmar Planında Eğitim Tesisleri Alanı ( Yurt Yeri ) olarak PİN: NİP-5353,17  UİP-5352,18 numaralı İmar Plan değişikliğinin yapılmasına dair teklifin görüşülmesi.
 5. İlçemiz Cevizli mahallesinde  İmar planında Otopark alanında kalan 1206 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15.maddesinin ( h ) bendi gereği kamulaştırma kararının alınması ve Belediye Encümenine yetki verilmesine dair teklifin görüşülmesi.
 6. Engelli vatandaşlarımızın indirimli olarak Su Ücretlerinden yararlanmaları hakkında teklifin görüşülmesi.
 7. Türkeli Belediyesinin ilçesinden toplamış olduğu evsel atıkların Sinop Sahil Belediyeler Birliği tarafından işletilen Sinop Çöp Depolama ve imha tesisi döküm alanına ücreti karşılığı Belediyemize ait bu işe özgü araçlarla nakli için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesine dayanarak; Türkeli Belediyesi ile Protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN’e yetki talebinin görüşülmesi.
 8. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sosyal faaliyetlerinde kullanılmak üzere Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ( T ) cetveli 9.sırasında yer alan panelvan araçtan 1 adet alınması teklifinin görüşülmesi.
 9. İlçemiz sınırları içersinde yaşayan fakir ve yardıma muhtaç kimselere yemek yardımı hizmetinin Belediyemiz ile Ayancık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortak yapılması planlandığından, 5393 sayılı Belediye Kan. 38.maddesi (g) bendi gereği bahse konu Vakıf ile  Protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN ‘e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 10. 5393 sayılı yasanın 49.maddesi 3. fıkrası gereği Tam Zamanlı 1 adet Mühendisi  çalıştırılacağından 2016 yılı ücretlerinin tesbiti.
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış.

 

 1.  

Ayhan ERGÜN

Belediye Başkanı

Toplantı Yeri      :Belediye Meclis Toplantı Salonu

Tarihi ve Saati    : 01.03.2016 / Salı   günü saat:16:00

 

 

Benzer Kurumsal