Kurumsal

2016 MAYIS MECLİS GÜNDEMİ

2016 MAYIS MECLİS GÜNDEMİ

YENİ LOGO PSD

AYANCIK BELEDİYE MECLİSİ MAYIS 2016 GÜNDEMİ

 1. Açılış – Yoklama.

 2. < > yılı Sayman dönemi Bütçe Kesin Hesabının karara bağlanması.

  5393 sayılı Belediye Kan. Vermiş olduğu görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi amacı ile İlçemiz Cevizli mahallesi Fidanlık mevkiinde Orman Genel Müdürlüğüne ait 243 ada 13 ve 15 nolu parseller, 245 ada 30 ve 31 nolu parseller, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 295, 296, 297, 298, 1467, 1477, 1479 ve 1481 nolu parseller üzerinde gerekli olan imar plan değişikliğine esas İmar Komisyon Raporunun okunması ve maddenin görüşülmesi.

 3. İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Aşağıköy hudutları içinde ekli imar planında gösterilen alanda Sanayi Alanları oluşturulması amacıyla hazırlanmış bulunan İmar Komisyon Raporunun okunması ve maddenin görüşülmesi.

 4. Ücretler Tarifesinde yer alan Liman ücretlerinin günün şartlarına göre güncellenmesi talebin esas Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunması.

 5. Kardeş Kent Protokolünü hayata geçirmekamacıyla Avusturya’nın Hohenems Belediyesinindaveti üzerine Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN ve beraberindeki meclis üyelerinin Yurt dışına gitmeleri hakkında gerekli mecliskararının alınması.

 6.  Belediyemizin ihtiyacı olan 1/5000 ölçekli “ İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı “ile 1/1000 ölçekli “ Uygulama İmar Planı “ işlerinin İller Bankası Anonim Şirket tarafından yaptırılması için İller Bankası Anonim Şirketine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

 7. Dilek ve Temenniler

 8. < >

  28.04.2016

  Ayhan ERGÜN 

  Belediye Başkanı

Toplantı Yeri      :Belediye Meclis Toplantı Salonu                                                                                                Tarihi ve Saati                : 02.05.2016 / Pazartesi   günü saat:16:00

 

 

Benzer Kurumsal