Kurumsal

EKİM MECLİS GÜNDEMİ 2016

EKİM MECLİS GÜNDEMİ 2016

YENİ LOGO PSD

AYANCIK BELEDİYE MECLİSİ EKİM 2016 GÜNDEMİ

 1. Açılış – Yoklama.

 2. Ücretler Tarifesinde yer alan Liman ücretlerinin günün şartlarına göre güncellenmesi hakkındaPlan Bütçe Komisyon Raporunun okunması ve maddenin görüşülmesi.

 3. Belediyemize ait otobüsün sosyal amaçlar için ( okulların spor, yarışma ve gezi aktiviteleri, amatör spor kulüpleri spor karşılaşmaları, derneklerin spor faaliyetleri v.s.) okullar, Amatör Spor Kulüpleri ve Dernekler tarafından talep edilmesi durumunda, bu taleplerin uygun görülmesi halinde ücretsiz olarak tahsisi amacıyla Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN ‘e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

 4. Ayancık ilçemiz Yalı MahallesiGazhane caddesi 33ada 5 nolu parsel sahibi Alaattin Saygın ‘ınimar tadilat talebine esas İmar Komisyon Raporunun okunması ve maddenin görüşülmesi.

 5. Ayancık ilçemiz Beşiktaş Mahallesi Kavaleciler sokak üzerindeki yapı adasında imar hatlarıyla parselasyon hatları arasında uyumsuzluk bulunması nedeniyle söz konusu yapı adasında gerekli revizelerin yapılması için imar değişikliği talebine esas İmar Komisyon Raporunun okunması ve maddenin görüşülmesi.

 6. Üye Saim YILMAZ ‘ın01.09.2016 tarihli soru önergesine yazılı yanıtın okunması.

 7. Üye Saim YILMAZ, Süheyla ÖZCAN GÜVEN, Necati SÖNMEZ ve Emin TAŞKIN ‘ın01.09.2016 tarihli soru önergelerine yazılı yanıtın okunması.

 8. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.mad. gereği Hukuk Komisyonu kurulmasıve görev süresi 1 yıl olmak üzereüye seçimi.

 9. Dilek ve Temenniler

 10. < >

  29.09.2016

  Ayhan ERGÜN 

  Belediye Başkanı

   

   

   

Toplantı Yeri      :Belediye Meclis Toplantı Salonu                                                                                                Tarihi ve Saati                : 03.10.2016 / Pazartesi günü saat: 16:00

 

 

Benzer Kurumsal