Kurumsal

2016 ŞUBAT MECLİS KARARI

2016 ŞUBAT MECLİS KARARI

T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

01.02.2016                

Karar No

    14

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:  

OTURUM:

DÖNEMİ: Şubat 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Üyeler: Ayşe YAVUZ ÖZER- Zeki GÜRLEYEN

OTURUMA KATILANLAR:    Necati ÖZÇELİK- İlyas ÖZDEMİR - Aslan ÖZDEMİR - Zeki GÜRLEYEN  - Ümit AÇIKGÖZ -  Saim YILMAZ-  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN -  Emin TAŞKIN

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  -. Arif Adil AKIN

         

 

KARAR- 14 - Ayancık İlçemiz Yalı Mahallesi 1 ada 51 nolu parsel hazineye kayıtlı yüzölçümü 7096,04 m2 olup, imar planında  “ ağaçlandırılacak alan “ olarak ayrılmıştır. Bu parselin ağaçlandırılacak alandan” çıkartılarak, “ yurt yeri” olarak imar plan tadil talebi, İmar komisyonun 11.01.2016 tarihli raporunda izah edildiği üzere; Belediye Başkanlığımızın İller Bankasına yaptırmış olduğu jeolojik-jeoteknik işi kapsamındaki jeoteknik sondaj yerinde deney ve jeofizik ölçüm raporlarının onaylanıp Belediye Başkanlığımıza sunulmasından sonra İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonunda yeniden ele alınması oybirliği ile kabul edildi.

 

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Zeki GÜRLEYEN    Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                        Yedek Katip Üye

 

KARAR- 15 -   Belediyemiz Zabıta Amirliği ve İtfaiye Amirliği birimlerinde çalışanlara  01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere ;

Zabıta ve İtfaiye Amirine (amirliğe vekalet edilmesi halinde bu ücret ödenir)248,00-TL

Zabıta Komiser yardımcısı ve itfaiye Çavuş’una 235,00-TL,

Zabıta memuru, itfaiye erleri ile diğerlerine 220,00-TL, maktun aylık brüt fazla çalışma ücreti ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Zeki GÜRLEYEN    Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                        Yedek Katip Üye

           

KARAR-16- Geleneksel hale gelmiş bulunan Ayancık Kültür, Keten ve Ahşap Festivalimizin 25.defa 2016 yılı Temmuz ayının son haftası düzenlenmesine, bu amaçla Festival Düzenleme Komitesi kurulmasına, festivalin tarihinin Düzenleme Komitesi tarafından belirlenmesine ve icra edilmesi için komiteye yetki verilmesine, etkinliklerin karşılanması için Belediye Bütçesinden harcama yapılmasına, Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN ‘e ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.                                        

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Zeki GÜRLEYEN    Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                        Yedek Katip Üye

 

 

 

KARAR-17- İlçemizde yaşayan ve su abone kayıtları adlarına olan engelli vatandaşlarımıza su ücretlerinde indirim yapılması için, teklifte ne kadar indirim oranı istendiğinin belirsizliği, ilçede yaşayan engelli sayısının tahmini olarak belirtilmemesi gibi eksiklikler nedeniyle şimdilik işbu teklifin önümüzdeki meclis toplantılarında gündem konusu yapılması oybirliği ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Zeki GÜRLEYEN    Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                        Yedek Katip Üye

 

KARAR-18-   Ayancık İlçemiz Yalı Mahallesi 21 ada 13 nolu parsel Belediyemize ait olup, İmar Planında Açık ve Kapalı yüzme havuzlu yer olarak ayrılmıştır. Söz konusu alanın imar plan tadilatı yapılarak “Belediye Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanına” çevrilmesi için PİN: UİP:5352,17 NİP:5353,16 numaralı plan değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Zeki GÜRLEYEN    Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                        Yedek Katip Üye

 

G-7-) 5393 sayılı Belediye Kan. 49.maddesi 2.paragrafı gereği, Hasan YILDIZ ‘ın Başkan Yardımcısı olarak atanması nedeniyle Meclise bilgi sunulması.

            Başkan Ayhan ERGÜN; arkadaşlar Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan Başkan Yardımcılığı kadrosuna, 5393 sayılı Belediye Kan. 49.maddesi 2.paragrafı gereği, Belediyemiz çalışanlarından Zabıta Komiser Yardımcısı Hasan YILDIZ’ın ataması yapılmıştır. Bilgilerinize sunulur dedi.

            Başka söz alan olmadı.

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Zeki GÜRLEYEN    Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                        Yedek Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

01.02.2016                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:  

OTURUM:

DÖNEMİ: Şubat 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Üyeler: Ayşe YAVUZ ÖZER- Zeki GÜRLEYEN

OTURUMA KATILANLAR:    Necati ÖZÇELİK- İlyas ÖZDEMİR - Aslan ÖZDEMİR - Zeki GÜRLEYEN  - Ümit AÇIKGÖZ -  Saim YILMAZ-  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN -  Emin TAŞKIN

OTURUMA KATILAMAYANLAR:   Arif Adil AKIN

         

 

G-8-) Dilek ve Temenniler:

            Üye Emin TAŞKIN; sayın Başkanım, vatandaşlardan gelen bir talep var, ilçemiz Pazar yerinde bir tuvalet yerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Hatta bazı vatandaşların olmadık yerlerde bu ihtiyaçlarını giderdikleri dile getirilmiştir. Bu konunun üzerinde durulmasını mümkün ise mobilde olsa tuvalet konulmasını talep ediyoruz dedi.

Başkan Cevaben; değerli arkadaşlar Pazar yerinde tuvalet ihtiyacı için merkez cami karşısında yapılan bina bu ihtiyacı görüyor, Pazar yerinde önceden bulunan tuvalet hijyenik tutulmadı hem de sağlıklı çalıştırılamadı, yeni Pazar yeri projesi içinde buna yer vereceğiz dedi. Başka söz alan olmadı.

G-9-) Kapanış.

Başkan Ayhan Ergün; değerli arkadaşlar gündemde görüşülecek başka madde kalmamıştır, Şubat 2016 meclis birleşimlerine gösterdiğiniz ilgi ve sağladığınız katkı nedeniyle teşekkür ederim diyerek birleşimi kapattı.

 

 Ayhan ERGÜN                               Ayşe YAVUZ ÖZER                      Zeki GÜRLEYEN    Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                        Yedek Katip Üye

 

 

Benzer Kurumsal