Kurumsal

2017 KASIM MECLİS KARARLARI

YENİ LOGO PSD           T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

01.11.2017                

Karar No

    76

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Kasım 2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler: Emin TAŞKIN - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:   İlyas ÖZDEMİR - Aslan ÖZDEMİR - Ayşe YAVUZ ÖZER - Necati ÖZÇELİK - Zeki GÜRLEYEN -  Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  Necati SÖNMEZ(izinli)

         

 

KARAR-76-  5393 sayılı yasanın 62.maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 28.maddesi gereği Ayancık Belediyesi 2018 yılı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahmini 21.950.000,00.TL (yirmibirmilyon dokuzyüzellibin)  olarak hazırlandığından Ayancık Belediyesi Bütçe Tasarısını incelemek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR -77-  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri gereği Belediyemiz Ücretler Tarifesi, Vergi ve Harçlar Tarifesi ve İskele Geçiş Tarifelerinin güncellenmesi ve ücretlerin yeniden tespit edilmesi için teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                             Katip Üye

         

 

 

YENİ LOGO PSD           T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

06.11.2017                

Karar No

   78

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Kasım 2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler: Emin TAŞKIN - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:   İlyas ÖZDEMİR - Aslan ÖZDEMİR - Ayşe YAVUZ ÖZER - Necati ÖZÇELİK - Zeki GÜRLEYEN -  Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  Necati SÖNMEZ(izinli)

         

 

KARAR- 78-   Analitik Bütçe esaslarına göre hazırlanan Ayancık Belediyesi 2018 yılı Bütçe tasarısı  Gideri 21.950.000,00 TL (yirmi bir milyon dokuzyüzellibin ) olmak üzere ;

A- GİDER BÜTÇESİ                                                                       KONAN ÖDENEK  TL

01  PERSONEL GİDERİ                                                                             4.718.642,03.-          

  Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                  02  SOS. GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİD.                                      

 916.151,38.-             Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                    03  MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                                

9.717.100,70.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                     04  FAİZ GİDERLERİ                                                                                    

  12.000,00.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile

A- GİDER BÜTÇESİ                                                                       KONAN ÖDENEK  TL

05  CARİ TRANSFERLER                                                                1.043.834,27.-                              

  Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                      06  SERMAYE GİDERİ                                                                    4.951.221,62.-                    

    Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                    07  SERMAYE TRANSFERLERİ                                                              1.500,00.-         

                Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                    08  BORÇ VERME                                                                                          500,00.-          

              Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                     09  YEDEK ÖDENEKLER                                                               589.050,00.-               

          Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile , 2018 yılı Gider Bütçesi Cem’an  21.950.000,00 TL olarak ad okunmak suretiyle kabul yönünde ellerini yukarı kaldırmaları üzerine oybirliği ile kabul edildi.   Belediyemiz 2018 mali yılı gider bütçesine göre  21.950.000 TL nin birimlere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

BİRİMLER                                                                              KONAN ÖDENEK  TL                

  Özel Kalem                                                                                     471.487,90.-                         

Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                        5.000,00.-                            

Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                    201.773,50.-                           

 Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                          2.862.023,85.-                          

 İtfaiye Müdürlüğü                                                                         775.115,87.-                          

Zabıta Müdürlüğü                                                                           1.155.794,81.-                            

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                              1.788.093,14.-          ./..                   

Fen İşleri Müdürlüğü                                                                    13.260.405,62.-                           

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                           955.639,94.-                    

Mezbaha Müdürlüğü                                                                              418.637,09.-                    

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                      56.028,28.- 

TOPLAM                                                                                       21.950.000,00.- olmak üzere üzere İşbu birimler bazında gider kalemlerinin toplamı olarak 21.950.000,00.-  ve  ad okunmak suretiyle kabul yönünde ellerini yukarı kaldırmaları üzerine oybirliği ile kabul edildi.

   Ayhan ERGÜN                               Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı            Katip Üye                            Katip Üye

  YENİ LOGO PSD                     T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

07.11.2017                

Karar No

   79

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 3 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Kasım 2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler: Emin TAŞKIN - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:   İlyas ÖZDEMİR - - Ayşe YAVUZ ÖZER - Necati ÖZÇELİK - Zeki GÜRLEYEN -  Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  Aslan ÖZDEMİR - Necati SÖNMEZ(izinli)

         

 

               

KARAR- 79 -   Ayancık Belediyesi  2018 yılı Bütçe tasarısı  Gelir 21.950.000,00 TL (yirmi bir milyon dokuzyüzellibin )olarak;

B- GELİR BÜTÇESİ                                                               KONAN ÖDENEK  TL

01  VERGİ GELİRLERİ                                                                  4.276.090,86.-           

Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ                                                 1.000,00.-           

Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

03  TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                             3.961.367,17.-            

Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

04  ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                                        2.292.606,76.-           

Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                         ./..

YENİ LOGO PSD           T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

07.11.2017                

Karar No

   79

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 3 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Kasım 2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler: Emin TAŞKIN - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:   İlyas ÖZDEMİR - - Ayşe YAVUZ ÖZER - Necati ÖZÇELİK - Zeki GÜRLEYEN -  Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  Aslan ÖZDEMİR - Necati SÖNMEZ(izinli)

         

                                                                       S.2.

05  DİĞER GELİRLER                                                                   8.939.721,62.-          

Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

06  SERMAYE GELİRLERİ                                                           2.683.719,08.-           

Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada,

Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

08  ALACAKLARDAN TAHSİLAT                                                 218.583,39.-           

Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada,

Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile , 

TOPLAM                                                                                          22.373.088,88.-

09  RED VE İADELER                                                                   -    423.088,88.-          

TOPLAM                                                                                          21.950.000,00.- TL

Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile, Belediye hizmetleri için ekonomik kod şeklinde düzenlenen Ayancık Belediyesi 2018 mali yılı ve izleyen iki yılı kapsayan Gelir Bütçesi Cem’an 21.950.000,00.-TL ( yirmi bir milyon dokuzyüzellibin ) bağlanarak birleşime katılan üyelerin tamamı ad okunarak  kabul yönünde ellerini yukarı kaldırmaları neticesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı            Katip Üye                            Katip Üye

 

 

 

 

 

YENİ LOGO PSD           T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

07.11.2017                

Karar No

   80

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 3 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Kasım 2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler: Emin TAŞKIN - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:   İlyas ÖZDEMİR - - Ayşe YAVUZ ÖZER - Necati ÖZÇELİK - Zeki GÜRLEYEN -  Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  Aslan ÖZDEMİR - Necati SÖNMEZ(izinli)

         

 

           

KARAR- 80 - Ayancık’lı hemşerilerimizin yoğun olarak yaşadığı ve halen  Kardeş Kent ilişkilerini sürdürdüğümüz Almanya’nın  Wiernsheim Belediyesinin 29.09.2017 tarihli daveti üzerine  Belediyemiz Başkanlık Sekreteri Bayan  Sevgi ÇAYLI ‘nın “ Bilgi-tecrübe-Deneyim “ ziyareti   amacıyla 18.11.2017 – 10.12.2017 tarihleri arasında  görevli izinli olarak  yol masrafları Belediyemize ait olmak üzere Almanya’ya gitmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

DAVET ÜZERİNE YURT DIŞINA

GİDECEK PERSONELİN:

Adı-Soyadı                 T.C. No                                  Görevi

Sevgi ÇAYLI             28400390668                            Sürekli İşçi ( Başkanlık Sekreteri)

 

 

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı            Katip Üye                            Katip Üye

 

 

 

 

Benzer Kurumsal