Kurumsal

2017 TEMMUZ MECLİS KARARLARI

2017 TEMMUZ MECLİS KARARLARI

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

06.07.2017                

Karar No

    63

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:1  

OTURUM:1

DÖNEMİ:Temmuz  2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :. SÖNMEZ Süheyla ÖZCAN GÜVEN - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:    - Ayşe YAVUZ ÖZER - İlyas ÖZDEMİR.  - Necati ÖZÇELİK -  Aslan ÖZDEMİR - Zeki GÜRLEYEN -  Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Necati - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR: - Emin TAŞKIN.

         

 

KARAR-63-  Mehmet Gürleyen’in Ayancık İlçemiz Yalı Mahallesi 22 ada 12 nolu parsel için imar plan tadilat talebi incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 KARAR-64- İlçemiz Yalı Mahallesi 5 ada 51 nolu parsel sahibinin İmar Plan Değişiklik talebi imar komisyonumuzca bir daha incelenmek üzere komisyona havalesine, ve önümüzdeki meclis birleşiminde karara bağlanmak üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR- 65-   Ayancık İlçemiz Çayiçi Mahallesi 167 Ada 16 nolu parselin İmar Plan değişiklik teklifinin yeniden incelenmek üzere  İmar Komisyonuna havalesine ve önümüzdeki meclis birleşiminde yeniden gündem maddesi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR -66-   Belediyemizin özellikle kış aylarında yol tuzlaması ve yolların açılmasında ( Kar Küreme Bıçağı ile ) kullanılmak üzere 4 x 4 arazi tipi kamyonete ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu T cetvelinin 8. sırasında bulunan arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 kişi veya 7 kişilik araçtan 1 adet satın alınmasına,  bunun için Belediye bütçesinden harcama yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR-67-  5393 sayılı Belediye kanununun 20.maddesi gereği Ayancık Belediye Meclis toplantılarının her ayın ilk haftası İkinci mesai gününe denk gelen günde meclis birleşimlerinin başlatılması oybirliği ile karar verildi.

 

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Süheyla ÖZCAN GÜVEN                                         Belediye ve Meclis Başkanı              Katip Üye                            Yedek Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal