Kurumsal

2018 Aralık Ayı Meclis Kararı

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.12.2018          

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:

OTURUM:

DÖNEMİ: Aralık 2018 

Meclis ve Belediye Başkanı : Aslan ÖZDEMİR       

Katip Üyeler :  Arif Adil AKIN  – Süheyla ÖZCAN GÜVEN.

OTURUMA KATILANLAR:  – İlyas ÖZDEMİR - Hülya YAŞAR -  Fatih ÖZTÜRK -  Ayşe YAVUZ ÖZER - Erden EKİM - Saim YILMAZ -  Süheyla ÖZCAN GÜVEN  - Necati SÖNMEZ .

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Emin TAŞKIN.(izinli)

         

KARAR-81- 5393 sayılı  Belediye kanununun 18.maddesi ( f ) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 97.maddesine göre vergi, harç veya katılma payı konusu yapılmayan Belediyenin yetki ve sorumluluk alanına giren işlerle ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilecek her türlü hizmet için hazırlanmış; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYANCIK BELEDİYESİ

2019 YILI ÜCRETLER TARİFESİ

 

 

 

 

 

 

 

                     2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 97.maddesine göre; Belediyeler bu kanunda vergi,harç veya katılma payı konusu yapılmayan,
                     Belediyenin yetki ve sorumluluk alanına giren işlerle ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilecek her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.
 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ

2019

 

1

TİCARET VE SİCİL TASDİKNAMELERİNDEN;

 

 

 

Kooperatif ve şirketlerden

275,00

 

Diğer ticaretle uğraşanlardan

220,00

 

2

İMAR DURUM BELGESİ;

 

 

 

Belediyemizden imar durum belgesi talep edenlerden inşaat ve çekme mesafeleri dahil alandan m2 başına

3,30

 

3

İŞ BİTİRME VE YIKIM BELGESİ;

 

 

A

İŞ BİTİRME BELGESİ;

 

 

 

Taşeronlardan

1.600,00

 

Müteahhitlerden

3.300,00

 

B

YIKIM BELGESİ;

 

 

 

Bağımsız Bölüm Başına(Her ayrı bir kat için)

400,00

 

4

İMAR TADİLATLARI;

 

 

 

İmar tadilatları sonucu arsa veya tarlanın değerini artırıcı bir düzenleme yapılmışsa kazanılan her m2 den

22,00

 

5

YETERLİLİK BELGESİ;

 

 

 

Keşif bedelinin % (  3  ) oranında ücret alınır.

 

 

6

YER GÖSRETME BELGESİ;

 

 

 

Keşif bedeli 1.000..- TL’ye kadar işler için

110,00

 

Keşif bedeli 5.000..- TL’ye kadar işler için

270,00

 

Keşif bedeli 50.000.-TL’ye kadar işler için

260,00

 

Keşif bedeli 50.000.-TL’den yukarı işler için

420,00

 

7

BELEDİYEYE KAYIT OLAN MÜHENDİS,MİMAR VE SÜRVEYANLIK FENNİ MESULİYET İÇİN;

 

 

 

Mühendis ve mimarlardan

2.000,00

 

Sürveyandan

1.650,00

 

8

VİZELERDEN;

 

 

 

Mühendis ve mimarlardan

450,00

 

Teknikerlerden

275,00

 

9

İNŞAAT RUHSATI VERİRKEN;

 

 

 

İmar kanunun 15. maddesine göre yeni inşaat ve ilave inşaatlarda umumun gelip geçmesini sağlamak kaydı ile yol ve kaldırımların durumuna göre azami 3 metre tahta perde ile kapatıldıktan sonra emniyet tedbirlerinin alınması kanun gereğidir. Bu perde içinde kalan veya dışındaki yol ve kaldırım alanı inşaat sahibi tarafından inşaat süresince kullanılmaktadır. Bu işgaliye karşılığı olarak inşaatın alanına göre aşağıdaki İŞGAL ÜCRETİ İnşaata başlandığı an ruhsattan önce peşinen alınır.

 

 

A

MESKENLERDEN;

 

 

 

01 m2 - 99 m2’ye kadar

3,00

 

100 m2’den  yukarısı

3,00

 

B

İŞYERLERİNDEN;

 

 

 

m2 başına

5,50

 

C

BAHÇELİ NİZAM ÇIKMALARDAN;

 

 

 

Kapalı çıkma (m2’si ) (Kapalı çıkmalar tüm katlarda ayrı ayrı hesaplanacak )

30,00

 

Açık çıkma (m2’si ) ( Açık çıkmalarda tüm katlar ayrı ayrı hesaplanacak )

30,00

 

D

BİTİŞİK NİZAM ÇIKMALARDAN;

 

 

 

Kapalı çıkma (m2’si)

 

 

Öne çıkma  (Kapalı çıkmalar tüm katlarda ayrı ayrı hesaplanacak)

30,00

 

Arkaya çıkma (Kapalı çıkmalar tüm katlarda ayrı ayrı hesaplanacak)

22,00

 

Açık çıkma (m2’si )

 

 

Öne çıkma   (Açık çıkmalar tüm katlarda ayrı ayrı hesaplanacak)

30,00

 

Arkaya çıkma (Açık çıkmalar tüm katlarda ayrı ayrı hesaplanacak)

22,00

 

E

ÇATI KATI VEYA ÇEKME KAT;

 

 

 

En az önden 2 metre teras bırakılacaktır. (1 m. yüksekliğe kadar ) (m2x h x 6.00.-TL )

11,00

 

Not: 100 cm den fazla yükseklik için tarife % 50 arttırılır.

 

 

F

PROJE TASDİK ÜCRETİ; (Toplam inşaat m2’sinden )

 

 

 

99 m2’ye kadar inşaatın m2’sinden

3,00

 

99 m2’yi geçen inşaatın m2’sinden

3,00

 

 

NOT : İnşaat sahibi yolda sebep olduğu tahribatı giderici tamir veya yeniden yapımı sağlamadan veya bedelini Belediyeye yatırmadan iskan ruhsatı verilmez. İskan ruhsatı verilirken bu hususlar ruhsatın eki olarak tutanağa bağlanır.

 

 

G

TOPRAK KAZI ve NAKLİYE YOL ÜCRETİ; ( m3’ünden )

 

 

 

Toprak kazı ve nakliye yol ücreti (inşaat sahibi, inşaattan çıkacak hafriyatı Belediyenin gösterdiği yere dökmek ve dökülen hafriyatı düzeltmek, tarifeye göre ücretini Belediyeye ödemek zorundadır

5,50

 

10

APLİKASYON ÜCRETİ;

 

 

 

99 m2’ye kadar olan inşaatlardan

275,00

 

99 m2’den yukarı olan inşaatlardan

330,00

 

İmar parselinin arsa üzerine aplikesi

330,00

 

Kat mülkiyeti(her dairesi için m2’si)

2,25

 

Kat irtifası (her dairesi için m2’ si)

2,25

 

11

YOL KIRMA ÜCRETİ;

 

 

A

BELEDİYEMİZDEN İZİN ALINARAK YOLLARDA YAPILAN KAZILARDA;

 

 

 

Asfalt yolun 1 m2’sinden

275,00

 

Beton yolun 1 m2’sinden

275,00

 

Kaldırımların 1 m2’sinden

275,00

 

B

BELEDİYEMİZDEN İZİN ALMADAN KAZI YAPANLARDAN 3 KAT CEZALI TAHSİL EDİLİR.

 

 

12

İSKAN RUHSATI VERİLİRKEN; (Her Daire için)

 

 

A

MESKENLERDEN;

 

 

 

Su şebekesine katılma payı ( her daire için )

250,00

 

Kontrol ücreti (her daire için )

250,00

 

B

İŞYERLERİNDEN;

 

 

 

Su şebekesine katılma payı ( her işyeri için )

400,00

 

Kontrol ücreti

400,00

 

C

ASANSÖR TESCİL BELGESİ;

 

 

 

Yapı Kullanım Belgesi alınmadan önce asansörlü bina için verilir.

700,00

 

D

 

OTOPARK ÜCRETİ; (26.04.2006 Tarih ve 26150 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan otopark yönetmeliği hakkında genel tebliğde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 4.maddesi 2.fıkrasına istinaden)

 

 

 

Yalı Mahallesi m2

55,00

 

Cevizli Mahallesi m2

45,00

 

Çayiçi, Denizciler, Beşiktaş Mahallesi m2

35,00

 

Mücavir alanlar m2

20,00

 

E

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ONAYI;

 

 

 

4 Kata Kadar

150,00

 

4 Kat ve Yukarısı için

200,00

 

13

KUM VE ÇAKIL ÜCRETİ;

 

 

 

Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları içinde özel ve tüzel kişiler tarafından ruhsatlı ocaklardan çıkarılıp, Belediye sınırlarında bir inşaata veya dışarıya sevk edilen kum, çakıl, taş ve benzerinin m3' ünden

2,00

 

14

ASFALT KULLANMA ÜCRETİ;

 

 

 

Belediye yollarını kullanan müteahhit ve tüzel kişilerden (yükün üzeri branda vb. ile kapatılarak gerekli güvenlik önlemleri alınır.)

 

 

Kum, çakıl, hafriyat kamyonlarının 10 m3’ünden

1,75

 

Kum, çakıl ve hafriyat traktörlerinin 5 m3’ünden

1,75

 

15

İMAR TADİLATLARI ARSA VE TARLANIN RANT DEĞERİNİ ARTIRMA YAPMIŞSA(AĞAÇLANDIRMA ALANI,YEŞİL ALAN,YOL VB. İKEN ARSA VE TARLANIN İMARA AÇILAN VE KAR İRTİFASI YÜKSEKLİĞİ SAĞLANAN MENFAAT SAHİPLERİNDEN ENCÜMENCE TAKDİR EDİLECEK BEDEL ÜZERİNDEN İMAR TADİLAT ÜCRETİ ALINIR;

 

 

 

İmar değişikliği( dosya başına)

5.000,00

 

Parselasyon ifraz ve tevhit işlemleri (dosya başına)

5.000,00

 

16

MEZARLIK YERİ VE CENAZE DEFİN ÜCRETLERİ;

 

 

 

Aile mezarlığı ( m2’si )

100,00

 

 

3.sınıf mezar yeri ücretsizdir.

 

 

 

1 kişilik mezarlık yeri kazma ücreti

150,00

 

 

Ölü yıkama ücreti

150,00

 

 

kefen ücreti

100,00

 

 

Mezar tahtası ücreti

125,00

 

 

Kimsesiz, muhtaçlar ve acezelerin defin işlemleri ücretsiz olarak Belediye Başkanlığı tarafında yapılacaktır.

 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-VETERİNERLİK-ZABITA AMİRLİĞİ ÜCRETLERİ

 

 

17

BEYANNAME ÜCRETİ;

 

 

 

Mükelleflerce ilgili birimlere verilecek beyanname, form vb. için

 

 

Beyanname, form vb. için

35,00

 

Diğerlerinden

35,00

 

18

ET KESİM ÜCRETİ;

 

 

 

Büyükbaş et nakil ücreti hayvan başına

17,50

 

Küçükbaş et nakil ücreti hayvan başına

6,00

 

Büyükbaş et kesim ücreti hayvan başına K.D.V. dahil

75,00

 

Küçükbaş et kesim ücreti hayvan başına K.D.V. dahil

15,00

 

Ayancık dışından satış amaçlı kesilmiş olarak İlçemize getirilen hayvanlar için;

 

 

Büyük baş KDV DAHİL Hayvan başına

35,00

 

Küçük baş KDV DAHİL Hayvan başına

12,00

 

19

DENETİM ÜCRETİ;

 

 

 

Büyük baş KDV DAHİL Hayvan başına

12,00

 

Küçük baş KDV DAHİL Hayvan başına

6,00

 

20

HAYVAN MENŞEİ ŞAHADETBAMESİ;

 

 

 

Belediyeden talep edilen hayvan menşei şahadetnamesi için;

 

 

Büyükbaş hayvan başına

12,50

 

Küçükbaş hayvan başına

12,50

 

Deri için adet başına

7,50

 

Şehir dışından satılmak üzere ilçemize gelen;

 

 

Büyükbaş hayvan başına

35,00

 

Küçükbaş hayvan başına

12,50

 

Denetleme ücreti alınır.

 

 

21

SÜS KÖPEKLERİ ÜCRETİ;

 

 

 

Süs köpekleri kayıt,aşı ve tasma ücreti

60,00

 

Diğer hayvanlar kayıt,aşı ve tasma ücreti

60,00

 

22

İLAÇLAMA ÜCRETİ;

 

 

 

5393 Sayılı Yasanın 18.maddesi (f)fıkrası gereğince Veterinerlik Servisinin haşere ile   mücadelesinde hizmet talep edenlerden

 

 

Talep olunan mekânın 100 m2 sine kadar                                                                                                                                 

110,00

 

100 m2 üstü her 10 m2 için

3,50

 

23

HOPARLÖR İLAN ÜCRETİ;

 

 

 

Belediye hoparlörü ile yapılan resmi ve özel ilanlardan 20 kelimeye kadar

50,00

 

20 kelimeden sonraki her kelime için

1,00

 

Cenaze,mevlit ve kayıp ilanlarından ücret alınmaz

 

 

Reklam amacı ile yapılan ilanlardan 20 kelimeye kadar

50,00

 

20 kelimeden sonraki her kelime için

1,50

 

İlan tahtasına asılı ilanlardan haftalık olarak

100,00

 

Kendi arabaları ile Belediye sınırları içinde ilan ve reklam yapanlardan (hoparlörlü ve hoparlörsüz) günlük bir defaya mahsus

110,00

 

Tüpçülerden aylık

110,00

 

Yukarıda belirtilen tarifeler mesai saatleri dışında % 50 zamlı tahsil edilir.

 

 

Düğün,nişan ve özel günler için alınacak ücret

40,00

 

24

REKLAM ve BİLLBOARD ÜCRETİ;

 

 

 

Halı sahaya asılan ilanlardan günlük alınacak ücret (m2 üzerinden)

12,00

 

Bez afişlerden günlük alınacak ücret metrekare üzerinden

12,00

 

Otobüsün içine ve dışına asılan ve yazılan ilanlardan alınacak ücret (aylık m2 başına )

30,00

 

Işıklı billboard kira ücreti (Bir günlük)

7,50

 

Işıksız billboard kira ücreti (Bir günlük)

5,00

 

25

PAZAR YERİ ÜCRETLERİ;

 

 

 

Pazar yerinde tezgah açan pazarcılardan 1 metre cepheden (Parsel cephesine göre 1 metresinden. )

6,00

 

A

ARAÇLARDAN SATIŞ YAPANLARDAN;

 

 

 

5 tona kadar kamyonlardan (1 metresinden)

10,00

 

5 tondan yukarı kamyonlardan (1 metresinden)

10,00

 

Pikaplardan (1 metresinden)

10,00

 

Traktörlerden (1 metresinden)

10,00

 

Seyyar el arabalarından

100,00

 

B

KÖYLÜ TEZGAHLARINDAN;

 

 

 

Köylü tezgahlarından ( 1 metre cephe )

2,50

 

NOT: Pazar yeri ücretler tarifesindeki fiyatlarda K.D.V. dahil Bu fiyatlar Yeni Pazar yeri faaliyete geçtiğinde uygulanacaktır. Kendi bahçesinin ürünlerini satan vatandaşlarımıza ücretsiz yer uygulaması yapılacaktır.

 

 

26

ADRES VE NUMARAJ ÜCRETİ;

 

 

 

Mesken ve ticarethanelerden alınacak numarataj ücreti

15,00

 

27

İSKELE,BARINAK VE LİMAN TAHLİYE ÜCRETİ

 

 

A

MÜLKİYETİ MALİYE HAZİNESİ KULLANMA HAKKI BELEDİYEMİZE AİT OLAN İSKELE VE BARINAKLARDAN TAHLİYE ÜCRETİ OLARAK;

 

 

 

3,5 tona kadar olan kamyonlardan

40,00

 

3,5 tondan yukarı olan kamyonlardan

75,00

 

Pikaplardan

25,00

 

Tırlardan

100,00

 

B

 LİMAN TARİFE ÜCRETİ;

 

 

 

Mendirek içinde demirde bulunan gemilerin gidiş-dönüşü

40,00

 

Mendirek dışında demir yerinde bulunan gemiler  gidiş-dönüş

110,00

 

Gemiler gidiş-dönüş ücreti dışında saat başına bekleme ücreti

12,00

 

Kürekli sandal gezisi 1 saat

9,00

 

Gezi tekneleri liman içi yolcu taşıma ücreti kişi başına

12,00

 

Gezi tekneleri yolcu gezisi kişi başına

6,00

 

Kumanya ve malzeme taşınması mendirekler dışında her 100 kg için

25,00

 

Kumanya ve malzeme taşınması mendirekler içinde her 100 kg için

20,00

 

Öğrenci ve erlerin ücretlerinde %50 indirim uygulanır, 0-100 kg olan yükler ücrete tabi değildir , gece saat 24.00 dan 06.00 a kadar olan sürede verilen hizmetlere %50 fazla ücret uygulanır,7 yaşından küçük çocuklara ücret ödenmez, kumanya beklemelerde süre 2 saati aşarsa her saat için %10 ilave ücret alınır, hava muhalefeti nedeniyle bekleme olursa beklemelerden ücret alınmaz, tespit edilen ücretler net ücrettir, ücretlerde anlaşmazlık söz konusu olursa çözüm için mahkemelik müessesesi Esnaf ve Sanatkarlar olacaktır.

 

 

C

BALIKÇI BARINAĞINDA YER KİRALAMA;

 

 

 

Bir sezonluk (  30  m2 )

220,00

 

28

CURUF VE İMALAT ATIĞI KALDIRMA ÜCRETİ;

 

 

 

Otel,hamam,fabrika,resmi kuruluşlar ve lojmanların curuf ve imalat atıklarının taşınmalarının 1 seferinden;

 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarından (traktör başına )

 

 

Otel,fabrika,banka ,işyerleri ve benzerlerinden (traktör başına )

 

 

NOT: Kamyon başına 2 katı alınır.

 

 

29

OTOGARLARDAN GİRİŞ ÇIKIŞ YAPAN ARAÇLARLA ŞEHİR İÇİNDE YOLCU ALARAK ŞEHİR DIŞINA GİDEN ARAÇLARDAN GÜNDE 1 SEFER OLMAK ÜZERE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ÜCRET ALINIR;

 

 

 

Şehirler arası çalışan otobüsler

40,00

 

Minibüsler

3,00

 

Taksiler

 

 

30

PAZARLAMA KAMYONLARINDAN;

 

 

 

Çevre illerden ilçemiz halkına ve esnafına mal satmak üzere gelen her türlü araçtan günlük olarak;

 

 

3,5 tona kadar her türlü araçtan

30,00

 

3,5 tondan 10 tona kadar her türlü araçtan

40,00

 

10 ton-20 ton arası her türlü araçtan

55,00

 

Tırlardan

120,00

 

Ulusal çapta market zincirlerinden olup ilçemizde faaliyette bulunan bu marketlere mal yüklemek ve boşaltmak amacıyla gelen araçlar nedeniyle iş bu marketlere aylık olarak

500,00

 

31

HAT YENİLEME ve VİZE ÜCRETİ;

 

 

 

Minibüslerden (alandan, satandan ayrı ayrı alınacak) Zaruri durumlarda Ölüm ve hastalık durumunda belgelemek kaydı ile  1.derece kan bağı olandan devir ücreti alınmaz.

1.050,00

 

Taksilerden (alandan, satandan ayrı ayrı alınacak) Zaruri durumlarda Ölüm ve hastalık durumunda belgelemek kaydı ile  1.derece kan bağı olandan devir ücreti alınmaz.

750,00

 

Taksi, Dolmuş, Minibüsler  ve Taksi-Dolmuş yıllık vize ücreti

250,00

 

Güzergah izin belgesi(Yıllık)

200,00

 

32

TAKSİ-DOLMUŞ ÜCRETİ;

 

 

 

İndir-Bindir

1,00

 

İndir-Bindir (Öğrenci)

1,00

 

Terminal

2,00

 

Terminal (Öğrenci)

1,50

 

Son Durak

3,00

 

Son Durak (Öğrenci)

2,50

 

NOT: Lüzum görülmesi ve vatandaşların talebi doğrultusunda belediyemizin minibüsü ihtiyaç olan mahallelerde belediye başkanının izni ile ücretsiz kullandırılır.

 

 

33

M PLAKALI ARAÇLARDAN;

 

 

 

D4 Yetki Belgesi yenileme uygunluk yazısı bedeli

200,00

 

D4 Yetki belgesi araç değişikli uygunluk yazısı bedeli

100,00

 

İlk defa D4 yetki belgesi alacaklardan uygunluk yazısı bedeli

350,00

 

34

S PLAKALI ARAÇLARDAN;

 

 

 

Bir defaya mahsus olmak üzere tahsis ücreti

6.600,00

 

Yıllık vize ücreti

660,00

 

35

RUHSAT HEYETİ KONTROL ÜCRETİ;

 

 

 

Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin iş yerinin açılmasında yapılacak olan kontrole gidilmesinde fen, itfaiye ve su işlerinden kurulu heyetin tanzim edeceği raporlardan alınacak ücret

 

 

36

İLÇEMİZDE TRAFİK VE OTOPARK SORUNUNU ÇÖZMEK VE BELEDİYEMİZE GELİR KAZANDIRMAK AMACIYLA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15.MADDESİNİN (P) FIKRASI GEREĞİ İLÇE TRAFİK KOMİSYONUNCA BELİRLENEN CADDELERDE OTOPARK UYGULAMASI İÇİN ARAÇLARDAN;

 

 

 

15 dakikaya kadar ücretsiz,

 

 

1 saat için park ücreti

 

 

1 saatten sonra her saat için

 

 

Sabit işyeri bulunanların talebi halinde  bir aylık otopark ücreti olarak

 

 

37

GAZİ STADI BİTİŞİĞİNDE BULUNAN OTOPARK ALANININ ARAÇLAR TARAFINDAN  KULLANILMASI HALİNDE;

 

 

 

2 saate kadar

1,50

 

3 saate kadar

2,50

 

5 saate kadar

5,00

 

5 saatten sonra

6,00

 

Aylık sabit ücret vermek isteyenlerden küçük araçlar için (taksi-otomobil)

60,00

 

Aylık sabit ücret vermek isteyenlerden minibüs-pikaplar için (taksi-otomobil)

110,00

 

 

GARAJ AMİRLİĞİ ÜCRETLERİ

 

 

38

KEPÇE-CENAZE-KAMYON-KOMPRESÖR-OTOBÜS ve VİDANJÖR KİRALAMA ÜCRETLERİ;

 

 

A

YÜKLEYİCİ -KAZICI KEPÇE;

 

 

 

Şehir dışı 1 saati

150,00

 

Şehir içi 1 saati

150,00

 

Şehir dışına ücreti haricinde (Km başına)

10,00

 

NOT: Kepçenin şehir dışına nakliye işi kiralayana aittir.

 

 

B

CENAZE ARABASI;

 

 

 

Şehir dışı (km başına )

2,00

 

Şehir içi

 

 

NOT: Fakir ve kimsesizlerden şehir içi ve şehir dışı ücret alınmaz.

 

 

C

KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ;

 

 

 

Şehir dışı (km başına)

10,00

 

Şehir içi (sefer başına )

70,00

 

D

KOMPRESÖR ÜCRETİ;

 

 

 

Şehir dışı 1 saatlik ücreti

150,00

 

Şehir içi 1 saatlik ücreti

150,00

 

NOT: Kompresörün şehir dışına nakliye işi kiralayana aittir.

 

 

E

OTOBÜS KİRALAMA ÜCRETİ;

 

 

 

Şehir dışı (km başına)

 

 

Şehir içi (1 saatlik kiralama ücreti )

 

 

NOT: 38. maddedeki uygulamalarda çıkış ve dönüş saatleri esas alınır, tatil ve çalışma saatleri dışındaki günlerde şoför ve operatörlerin mesai ücretleri bu fiyatlara dahil değildir. Başkanın oluru ile sosyal ve kültürel amaçlı işler ile diğer işlerden ücret alınmayabilir.

 

 

F

VİDANJÖR KİRALAMA ÜCRETİ;

 

 

 

Kanalizasyon tıkanıklıklarına basılan su

150,00

 

Vidanjörle kanalizasyon temizleme

150,00

 

Fosseptik kuyularının ve özel su kuyularının temizlenmesi;

 

 

Şehir içi 1 seferi

110,00

 

Şehir dışı 1 seferi

110,00

 

İnşaat yapılacak yerin suyunun günlük boşaltma ücreti (saat başına)

110,00

 

Fosseptik kuyularının boşaltılması şehir dışı ücreti haricinde km başına

5,00

 

 

İTAFİYE AMİRLİĞİ ÜCRETLERİ

 

 

39

BACA TEMİZLEME ÜCRETİ;

 

 

 

Vatandaşların isteği üzerine Belediyemiz itfaiye personeli tarafından temizlenecek bacaların temizleme ücreti olarak

 

 

Meskenlerden baca başına

50,00

 

Kalorifer bacalarından baca başına

225,00

 

Otel,fabrika ve fırın bacalarından baca başına

225,00

 

Hamam bacalarından baca başına

225,00

 

Resmi dairelerden baca başına

225,00

 

40

ARAZÖZ ÜCRETİ;

 

 

 

İnşaatlara verilen 1 tank su

 

 

Şehir dışı;

 

 

1 tank su bedeli

150,00

 

km başına

10,00

 

Şehir içi;

150,00

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ

 

 

41

YAZI İŞLERİ ÜCRETLERİ;

 

 

 

Kurumumuz tarafından  verilen evlenme cüzdanı  ücreti ve diğer formlar

150,00

 

5393 Sayılı Yasanın 24.maddesi Belediye Meclis Komisyon Raporlarından ilgililerin talebi halinde bir örneğinin verilmesi halinde vergiler dahil sayfa başına,

1,50

 

 

(ASKİ)

SU-ATIKSU ve EVSEL KATI ATIK ÜCRETLERİ

 

 

42

SU-ATIKSU  TAHAKKUK ÜCRETLERİ;

 

 

A

SU-ATIKSU ÜCRETLERİ;

 

 

 

Meskenlerde 15 tona kadar 1 ton su bedeli

2,50

 

Meskenlerde 15 tondan yukarısı için 1 ton su dedeli

3,50

 

Turizme yönelik otel, motel ve lokantalardan 1 ton su bedeli

6,00

 

Ticarethanelerden 1 ton su bedeli

6,00

 

Köy Ticarethanelerden 1 ton su bedeli

6,00

 

Köy Meskenlerden 1 ton su bedeli

3,00

 

Resmi Kamu kurum ve kuruluşları 15 tona kadar aylık 1 ton su bedeli için

3,75

 

Resmi Kamu kurum ve kuruluşları 15 tondan yukarısı aylık 1 ton su bedeli için

5,25

 

Resmi Sağlık kuruluşları için 15 tona kadar aylık 1 ton su bedeli için

3,75

 

Resmi Sağlık kuruluşları için 15 tondan yukarısı aylık 1 ton su bedeli için

5,25

 

Resmi Eğitim kuruluşları (Okul, Yurt, Pansiyon, kreş vb.) 15 tona kadar aylık 1 ton su bedeli için

3,75

 

Resmi Eğitim kuruluşları (Okul, Yurt, Pansiyon, kreş vb.) 15 tondan yukarısı aylık 1 ton su bedeli için

5,25

 

Bankalara, Genel ve katma bütçeli kurumlara 15 tona kadar aylık 1 ton su bedeli için

3,75

 

Bankalara, Genel ve katma bütçeli kurumlara 15 tondan yukarısı  aylık 1 ton su bedeli için

5,25

 

NOT: Resmi Kamu Kuruluşu, Resmi Sağlık kuruluşları, Resmi Eğitim kuruluşları (Okul, Yurt, Pansiyon, kreş vb.), Bankalara, Genel ve katma bütçeli kurumlara 5393 Sayılı Belediye kanunun 15’e EK 2 Maddesine göre mesken su ücret  tarifesinin %50 fazlası  uygulanır.

 

 

Hamamlardan 1 ton su bedeli

2,00

 

Hayır kurumu ve spor kulüpleri için 1 ton su bedeli

2,00

 

Belediyeden aceze maaşı alanlar, encümence yoksulluğuna karar verilenlerden 1 ton su bedeli

1,50

 

Atık su ücreti (Her aboneden 1 ton su bedeli için)

0,30

 

( Hayır kurumu tanımından yararlanacak kurumlar )
1606 sayılı kanuna göre vergi,resim ve harçlardan muaf tutulmuş bulunan Tükiye kızılay derneği,Türk hava kurumu,Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü,Türkiye yardım sevenler derneği ve Darülaceze kurumları ile Darüşşafaka cemiyeti ve derneği,2847 sayılı yasayla kurulan dernekler ile 2908 sayılı dernekler kanununun 58 ve 59. maddeleri uyarınca kamu yararına çalıştığına ilişkin bakanlar kurulu kararı almış dernekler,vakıflar,müzeler ve diyanet işlerine bağlı camiler. Diğer kamuya yararlı hizmet veren kuruluşlardan özel tarife gerektiğinde Encümen kararına göre hareket edilir.

 

 

Şantiye inşaatları için  1 ton su bedeli

6,00

 

Bahçe Suyu (02.03.2018 Tarih ve 17 Sayılı Meclis Kararı ile katı atık bertaraf ücreti alınmayacaktır.)

6,00

 

İNŞAATLARDA KULLANILACAK SU İÇİN ŞANTİYE SAATİ TAKTIRILIR VE ŞANTİYE SUYU TARİFESİ ÜZERİNDEN TAHSİL EDİLİR. ANCAK İLAVE İNŞAATLARDA   ( örneğin; önceden yapılmış ve iskan ruhsatı olan 2 katlı bir binanın üzerine ilave kat yapılırken ) MEVCUT ESKİ DAİRENİN İÇME SUYU SAATİ KULLANILIRSA BU DURUMDA DAİRE BAŞINA 4 M2 İNŞAAT İÇİN 1 TON SU HESABI İLE ŞANTİYE SUYU TARİFESİ ÜZERİNDEN PEŞİN TAHSİLAT YAPILIR.

 

 

B

TESİSE İŞTİRAK PAYI (Bir ay için);

 

 

 

Konutlar, lojmanlar, hayır kurumları bir ay için

2,00

 

Genel ve katma bütçeli kurumlar, okul, hastaneler, banka ( Resmi daireler )

3,50

 

Şantiyeler, inşaatlar, hamamlar, fabrikalar, lokantalar, kahvehaneler, sinemalar, imalathaneler, ticarethaneler ve diğerleri için

6,00

 

C

BİR AYLIK TAHAKKUK DEVRESİNDEN, SAYAÇ BAKIMI İÇİN;

 

 

 

Genel ve katma bütçeli kurumlar, okul ve hastaneler, bankalar (Resmi daireler )

6,00

 

Diğer abonelerden

3,50

 

D

ABONE SU DEPOZİTOLARI (Bağımsız bölüm başına);

 

 

 

Mesken sahibi depozit (kalıcı )

110,00

 

Kiracı depoziti

55,00

 

Bankalar

1.500,00

 

Resmi daireler

1.500,00

 

Sanayi (büyük )

275,00

 

Sanayi (küçük )

275,00

 

Müteahhit in yaptığı inşaatlar ve şantiyeler

500,00

 

Ticarethaneler

110,00

 

 

NOT: Resmi Eğitim kuruluşları (Okul, Yurt, Pansiyon, kreş vb.) ve  Resmi Sağlık kuruluşlarına 5393 Sayılı Belediye kanunun 15 Maddesinin 6.Fıkrasına istinaden 02.03.2018 Tarih ve 17 Sayılı Meclis Kararı gereği, yukarıda belirtilen kurumlardan abonelik ücreti, açma kapama ve güvence bedeli  alınmaz.

 

 

E

ABONE İLE İDAREMİZ ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞMELERDEN HER ABONELİK İÇİN AYRICA KIRTASİYE VE MATBUU EVRAK KARŞILIĞINDA ÜCRET ALINIR.

30,00

 

F

SU BAĞLAMA ÜCRETİ;

 

 

 

Meskenlerden

30,00

 

Ticarethane ve resmi dairelerden

110,00

 

Şantiye ve inşaatlardan şahıs için

220,00

 

Müteahhit den

330,00

 

Su açma ücreti (Bağımsız bölüm başına)

154,00

 

G

BOZUK SAYAÇLARLA ÇALIŞAN ABONELER;

 

 

 

Sayacı bozulan abonelere son 12 ayın tahakkuk dönemi ortalaması kadar su tahakkuk ettirilir

 

 

Sayaç Tamir Ücreti

55,00

 

H

SU BORCUNDAN VEYA HERHANGİ BİR MÜEYYİDE NEDENİ İLE SUYU KESİLEN VEYA BAĞLANAN ABONEDEN.

30,00

 

I

AYAR MÜDDETİ GELEN SAYAÇLARIN SÖKÜLÜP TAKILMASI.

30,00

 

J

AYAR MÜDDETİ GELMEDEN ARIZALI SAATLERİN ABONENİN İSTEĞİ İLE BELEDİYECE SÖKÜLÜP TAKILMASINDAN SÖKÜP TAKMA ÜCRETİ ALINIR.

 

30,00

 

K

KAÇAK SU KULLANANLARDAN;

 

 

 

Sokak çeşmelerinden, habersiz hortumla su alanlardan

1.500,00

 

Meskenlerden, ticarethanelere su verenlerden ticarethanelere uygulanan ücret uygulanır

 

 

Müracaat etmeden meskenlerden inşaatlara su verenlerden 1 ton hesabı ile

1.500,00

 

L

CEZALAR;

 

 

 

Mesken, ticarethane vb. ile inşaatlardan sayaçsız su kullanımı halinde;

 

 

İlgilisinden alınacak ceza

1.000,00

 

Kullanım amacına göre encümence tespit edilecek ortalama su sarfiyatı ton üzerinden tahsil edilecek olan para ( kullanım amacının Tarifesi üzerinden alınır)

 

 

   İskan izni alınmadan kullanılacak sayaç için saat üzerindeki rakam o günkü fiyattan tahsil edilir ve ayrıca   

   cezalı alınır.

1.000,00

 

                Borçtan dolayı kesilen suyun mührünü bozmak sureti ile izinsiz su bağlayan (kullanan)abonelerden ceza   

                alınır.

1.000,00

 

                Herhangi bir nedenle durdurulan inşaatların suyu kesilir.

 

 

                Kaçak su kullanan müteahhitlerden ceza olarak

6.000,00

 

M

ABONE OLMA ZORUNLULUĞU;

 

 

 

1. Kullanımları aynı olan meskenler ve apartman dairelerinin müstakil abone olmaları zorunludur.
2. İdarece yapılan tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde yaptırmayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
3. Meslekleri icabı su kullananlar durumunda olan işyerleri için ilk fıkradaki yazılı hükümler aynen uygulanır.

 

 

N

MÜLK SAHİPLERİ VE SU KULLANANLAR;

 

 

 

1. Su aboneleri bizzat kiracıları ( suyu kullananlar ) olacaktır. Aksi halde mülk sahipleri su   borcundan ve buna ilişkin cezalardan sorumlu olacaktır.
2. Vadesinde ödenmeyen su borçlarından gecikme faizi alınır.
3. Vade bitiminden itibaren on gün içinde borcunu ödemeyen abonelerin suyu kesilir

 

 

O

TİCARETHANE VE ŞANTİYE SU SAYAÇLARI BULUNMADIĞI VEYA ARIZALI OLUŞU NEDENİYLE ÇALIŞMADIĞI VEYA SÖKÜLDÜĞÜNDE TAMİRİ BEKLENMEDEN MAL SAHİBİ TARAFINDAN YENİSİ ALINIP TAKILIR, AKSİ TAKDİRDE ŞANTİYE HARCANTILARININ AYLIK TON OLARAK ORTALAMA HARCANTI MİKTARI ALINIR.

 

 

P

TİCARETHANELERDEN İSE AYLIK TON OLARAK ORTALAMA HARCANTI MİKTARI ALINIR.

 

 

R

MUAMELESİ YAPILMAMIŞ SAYAÇLARI KULLANANLARDAN SU BEDELİ %50 ZAMLI ALINIR.

 

 

S

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SU ABONE KAYDININ ENGELLİNİN ADINA OLMASI,İKAMET KAYDININ BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE OLMASI VE ÖZÜRLÜLÜK DERECESİNİN %40 VE ÜZERİ OLARAK BELGELENMESİ HALİNDE SU ÜCRETİ % 50 İNDİRİMLİ UYGULANIR.

 

 

T

İLÇEMİZDE YAŞAYAN GAZİLERDEN VE ŞEHİT AİLELERİNDEN SU ÜCRETİ % 75 İNDİRİMLİ ALINIR.

 

 

 

NOT :Vadesinde ödenmeyen su borçları nedeniyle sular kesilir ve su bedelleri aşağıdaki orana göre gecikme faizi ile birlikte tahsil olunur.
Geciken her ay için 6183 sayılı yasa ile tespit edilen oran nispetinde gecikme faizi alınır.
42.Maddedeki Su ücretleri tarifesindeki A,B,C,E,F,I,J ve K fıkrasındaki  ücretlere K.D.V. eklenerek tahsil olunur.

 

 

43

EVSEL KATI ATIK ÜCRETLERİ;

 

 

A

KONUTLAR ( Mesken)

6,00

 

B

BANKALAR (Resmi ve Özel bankalar)vb.

100,00

 

C

RESMİ KURUM 1 (Okullar ve Üniversiteler,) vb.

100,00

 

D

RESMİ KURUM 2 (Resmi Daireler) vb.

100,00

 

E

RESMİ KURUM 3 (Hastane ve Sağlık Ocakları) vb.

250,00

 

F

RESMİ KURUM 4 (Resmi Öğretmen Evleri ve Sosyal Tesisleri, Kreş, Yuvam ve Etüt Merkezleri vb.

60,00

 

G

TİCARETHANELER 1(Muhasebe,Mimarlık,Mühendistlik,Avukatlık,Veterinerlik,Emlak,Alçı Dekorasyon, Nalburlar, Tuhafiye, Sigortacılar, Oto Kiralama ve Galeriler, Berberler ve Kuaförler, Ayakkabı Tamir Satışı, Malzemeleri, Bilgisayar, Cep Telefonu Satışı ve  Tamiri, Kahvehaneler, Kasap ve Şarküteri, Aktar, Elektrik Satış tesisatı, Çiçekçi, Fotoğrafçı, Kuyumcu, Zücaciye, Eczaneler, Tuhafiye ve  Konfeksiyoncular, Hediyelik Eşya satıcıları ve Parfümeri, Kırtasiye, Matbaalar ve Gazeteciler,  Koltuk tamircileri ve Döşemeciler, Güneş Enerjisi Tamircisi- Sıhhi Tesisatçı ve Satıcısı, Lastik Tamircisi, Bakkallar, Marangozlar, Balıkçılar, Zirai ilaç ve Yem Bayii, Yorgancılar, Şans Oyunları, Saat Tamircisi, Kuyumcu, hamam, Manavlar, Otobüs ve Minibüs yazıhaneleri, Beyaz Eşya Tamiri, okul Kantinleri, oto Yedek Parça ve diğer Tamirciler, Ağaç işleri ve Diğer Küçük esnaflar.) vb.                                         

12,00

 

H

TİCARETHANELER  2 (Aile hekimleri, Diş Hekimleri ve Doktorlar)vb.

40,00

 

I

TİCARETHANELER  3 (Otel ve Pansiyonlar) vb.

50,00

 

J

TİCARETHANELER  4 ( Süpermarketler, Ulusal Market Zincirleri) vb.

110,00

 

K

TİCARETHANELER  5 (Restaurant, Lokanta, Pide Salonları , Cafe Faast-Food) vb.

30,00

 

L

TİCARETHANELER  6 ( Cafebar, Disko, Fırın, Pastane, Börekçi ve İmalathaneler) vb.

22,00

 

M

TİCARETHANELER  7 (Çay bahçeleri, Düğün Salonları, parklar) vb.

85,00

 

N

TİCARETHANELER  8 (Özel yurt, Özel Okul, kreş, yuvam, Etüt Merkezleri ve Akaryakıt İstasyonları)vb.

60,00

 

O

TİCARETHANELER  9 (Atölye ve Fabrikalardan 50 kişiye kadar işçi çalıştıranlardan)

55,00

 

P

TİCARETHANELER  9 (FABRİKA: Atölye ve Fabrikalardan 50 kişi üzeri işçi çalıştıranlardan)

110,00

 

R

TİCARETHANELER 10(Marketler, Mobilya ve Beyaz eşya satış mağazaları )vb.

75,00

 

S

İNŞAATLAR;

60,00

 

T

LİSTEDE İSİM İÇERMEYEN DİĞER GRUPLAR;

15,00

 

 

NOT: Katı atık bedeli su faturası ile, su aboneliği olmayan işyerlerinden  Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu ücretler  tarifesindeki aylık tutar  üzerinden yıllık olarak tahakkuk ettirilerek  2 eşit taksit halinde Mayıs ve Kasım aylarında tahsil edilecektir.

 

 

 

İşbu Ücretler tarifesi 04.12.2018 tarih ve 81 karar nosu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

NOT: İş Bu Ücretler Tarifesi 43.Madde ve  bentlerinden ibaret olup, bahse konu iş bu gelir kalemleri üzerinde bir açıklama olmaması durumunda K.D.V. ayrıca eklenerek tahsil edilir.

 

 

             

 

AYANCIK BELEDİYESİ

2019 YILI VERGİ ve HARÇLAR TARİFESİ TASLAĞI

 

 

                  A)                  İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok

(TL)

1

2

3

4

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

20

100

 30

 25

 20

 10

Cadde

20

100

 30

 25

 20

 10 

Sokak

20

100

 30

 25

 20

10

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

 30

 30

 30

 30

 

Diğer

8

40

 30

 30

 30

 30

 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

 10

 8

 6

 4

Cadde

2

10

 10

 8

 6

 

 4

Sokak

2

10

 10

 8

 6

 

 4

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan  her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

 40

 35

 30

 20

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

 40

 35

 30

 20

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

 

Bütün yerlerde

0,01

0,25

 0,25

 0,25

 0,25

 0,25

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

 

0,02

0,50

 0,50 

  0,50

 0,50 

 0,50

 

               B) EĞLENCE VERGİSİ

               (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Miktarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar

5

100

 5

 5

 5

 5

51 m²-150 m² arası

5

100

 5

 5

 5

 5

151 m²-300 m² arası

5

100

 5

 5

 5

 5

301 m²’den yukarı

5

100

 5

 5

 5

 5

4 yıldızlı otelde

5

100

 5

 5

 5

 5

5 yıldızlı otelde

5

100

 5

 5

 5

 5

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar

5

100

 5

 5

 5

 5

26 m²-50 m² arası

5

100

 5

 5

 5

 5

51 m²-100 m² arası

5

100

 5

 5

 5

 5

101 m²-200 m² arası

5

100

 5

 5

 5

 5

201 m²’den yukarı

5

100

 5

 5

 5

 5

 

               C) İŞGAL HARCI

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,5

2,5

 2,5

 2,5

2,5 

 2,5

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına        

0,5

2,5

 2,5

 2,5

 2,5

 2,5

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

 5

 5

 5

 5

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

 1,25

 1,25

 1,25

 1,25

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,5

 2,5

 2,5

 2,5

 2,5

 

               D) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m²’ye kadar

20

800

 20

 20

 20

20 

26 m²-100 m² arası

20

800

 40

 35

 30

 25

101 m²-250 m² arası

20

800

 60

 50

 40

 30

251 m²-500 m² arası

20

800

 80

 70

 60

 50

501 m²’den yukarı

20

800

 100

 90

 80

 70

 

               E) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

 

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için beher m2sinden

25 m²’ye kadar

0,10

1

 1

 0,75

 0,5

 0,25

26 m²-100 m²  arası

0,10

1

 1

  0,75

 0,5

 0,25

101 m²-250 m² arası

0,10

1

 1

  0,75

 0,5

 0,25

251 m²-500 m² arası

0,10

1

 1

  0,75

 0,5

 0,25

501 m²’den yukarı

0,10

1

 1

  0,75

 0,5

 0,25

 

NOT:İş bu Vergi ve Harçlar Tarifesi A-B-C-D-E maddelerinden ibarettir.

İş bu Vergi ve Harçlar tarifesi 01.01.2019 tarihinden geçerlidir.

İş bu Vergi ve Harçlar tarifesi;

Belediye Meclisinin 04.12.2018 Tarih ve 81 Sayılı Kararı ile oybirliği ile  kabul edilmiştir.

 

AYANCIK BELEDİYESİ

 2019 YILI LiMAN ve İSKELE TARİFESİ

LİMANA VEYA İSKELEYE DOLU OLARAK GELEN GEMİLERDEN

1

( A ) GURUBUNDA OLANLARDAN

2019

 

 

a-1) Kum-kömür-odun-çimento

 

 

 

a-2) Petrol (varilde-tenekede)-benzin(varilde)-hurda demir-maden-meyve-prinç-taş mermer-yağ-doğal taş

 

 

 

a-3) Balık-çelik-çubuk demir-et-inşaat malzemesi-çini-soba

 

 

 

            a-4) Fayans-halı makinaları ve aksamı-saç soba

 

 

 

a-5) Av tüfeği ve fişeği-dinamit-elektrik malzemeleri-kamyon-otobüs-motorsiklet-traktör ve otomobil   

malzemeleri                    

    

 

 

GEMİ BAŞINA

 550,00

 

2

( B ) GURUBUNDA OLANLARDAN

 

 

 

b-1) Kereste

 

 

 

b-2) Direk –Travers

 

 

 

GEMİ BAŞINA

 550,00

 

3

( C ) GURUBUNDA OLANLAR DAN

 

 

 

c-1) Küçük hayvan yavrusu

 

 

 

c-2) Küçük hayvan

 

 

 

c-3) Büyük hayvan yavrusu

 

 

 

c-4) Büyük hayvan

 

 

 

c-5) Kiremit(1000 adedi)

 

 

 

c-6) Tuğla(1000 adedi)

 

 

 

GEMİ BAŞINA

 550,00

 

4

BALIKÇI TEKNELERİNDEN

 

 

 

DOLU

 550,00

 

 

BOŞ

 110,00

 

5

TROLLERDEN

 

 

 

DOLU

 1.600,00

 

 

BOŞ

 550,00

 

6

BOŞ GEMİ YANAŞMA ÜCRETİ

 

 

 

GEMİ BAŞINA

 1.100,00

 

7

BELEDİYEYE AİT LİMAN ve BALIKÇI BARINAKLARINDAN KULLANIM ÜCRETİ OLARAK KAYIK BAŞINA

 

 

 

BÜYÜK KAYIK

 275,00

 

 

KÜÇÜK KAYIK

 110,00

 

 

 

NOT: Liman ve İskele Tarifesi 7 Maddeden ibaret olup, bahse konu iş bu gelir kalemleri üzerinde bir açıklama olmaması durumunda K.D.V. ayrıca eklenerek tahsil edilir.

İş bu Liman ve İskele Tarifesi 01.01.2019 tarihinden geçerlidir.

İş bu Liman ve İskele Tarifesi;

Belediye Meclisinin 04.12.2018 Tarih ve 81 Sayılı Kararı ile oybirliği ile  kabul edilmiştir.

 

 

          

         Aslan ÖZDEMİR                                             Adil Arif AKIN                          Süheyla ÖZCAN GÜVEN

        Meclis ve Belediye Başkanı                            Katip Üye                                         Katip  Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.12.2018            

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:

OTURUM:

DÖNEMİ: Aralık 2018 

Meclis ve Belediye Başkanı : Aslan ÖZDEMİR       

Katip Üyeler :  Arif Adil AKIN  – Süheyla ÖZCAN GÜVEN.

OTURUMA KATILANLAR:  – İlyas ÖZDEMİR - Hülya YAŞAR -  Fatih ÖZTÜRK -  Ayşe YAVUZ ÖZER - Erden EKİM - Saim YILMAZ -  Süheyla ÖZCAN GÜVEN  - Necati SÖNMEZ .

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Emin TAŞKIN.(izinli)

         

 

KARAR-82-  Mülkiyeti Belediyemize ait Ayancık İlçemiz Yalı Mahallesi 43 ada 77 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.  madde ( e ) bendi gereği Belediyemiz yatırımlarına kaynak yaratmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satışı için Belediye Başkanı Aslan ÖZDEMİR ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-83-     Ayancık İlçemiz Yalı Mahallesi 34 ada 4 nolu parsel 52972571514 T.C kimlik numaralı

Nezahat YÜKSEL ve 10074000912 T.C kimlik numaralı Osman Nejat YAVUZ'a ait olup; bahse konu parsele ilişkin İmar Plan Değişiklik taleplerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR-84-    Belediyemiz araç parkındaki kamyonetler ekonomik ömrünü doldurduğundan Veterinerlik ve Hayvan Barınağı işlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyonete ihtiyacımız vardır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu T Cetvelinin  7. Sıradaki 4x2   1 adet çift kapalı kamyonetten alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Aslan ÖZDEMİR                   Arif Adil AKIN                     Süheyla ÖZCAN GÜVEN                                                                                                                Belediye Başkanı                  Katip Üye                                 Yedek Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal