Kurumsal

2018 Ekim Ayı Meclis Kararı

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

02.10.2018           

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:

OTURUM:

DÖNEMİ:          EKİM  2018 

Meclis ve Belediye Başkan V.  : Necati ÖZÇELİK      

Katip Üyeler :  Arif Adil AKIN – Süheyla ÖZCAN GÜVEN  .

OTURUMA KATILANLAR:  -  Hülya YAŞAR -  Fatih ÖZTÜRK -  Ayşe YAVUZ ÖZER -  İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM –  Saim YILMAZ -  Süheyla ÖZCAN GÜVEN  - Necati SÖNMEZ -

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  :    Emin TAŞKIN.(izinli)

 

       

KARAR-69-   5393 sayılı Belediye Kan. 24.maddesi gereği görev süresi ilk mahalli idareler seçimine kadar olmak üzere Ayancık Belediye Meclisi 3 kişilik Hukuk Komisyonu üyeliğine Erden EKİM, Necati ÖZÇELİK ve Emin TAŞKIN   oybirliği ile seçildiler.

KARAR- 70 - Ayancık’lı hemşerilerimizin yoğun olarak yaşadığı ve halen  Kardeş Kent ilişkilerini sürdürdüğümüz Almanya’nın  Wiernsheim Belediyesinin  yazılı  daveti üzerine  Belediyemiz Başkanlık Sekreteri Bayan  Sevgi ÇAYLI ‘nın “ Bilgi-tecrübe-Deneyim “ ziyareti   amacıyla 30.10.2018 – 14.11.2018 tarihleri arasında  görevli izinli olarak  yol masrafları Belediyemize ait olmak üzere Almanya’ya gitmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Necati ÖZÇELİK                 Arif Adil AKIN                    Süheyla ÖZCAN GÜVEN  

Belediye Başkan v.               Katip Üye                              Yedek Katip Üye     

 

 

Benzer Kurumsal