Kurumsal

2018 MART MECLİS KARARLARI

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

                                                                                                                                 Karar Tarihi

02.03.2018          

Karar No

    17

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Mart 2018 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler - Emin TAŞKIN -  Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:   Necati ÖZÇELİK - Ayşe YAVUZ ÖZER- Zeki GÜRLEYEN -   İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  -:   Aslan ÖZDEMİR

         

                                                          

       AYANCIK BELEDİYE MECLİSİ

         KARAR-17-                                                                              TARİH : 02.03.2018                                                                                                                         

Kamuya ait eğitim kurumları, yurt, okul pansiyonları ve hastanelerden   abonelik ücreti ,    açma kapama ,güvence bedeli  ve katılma payı adları altında  herhangi bir ücret  talep edilmez hükümlerinin uygulanmasına;    

           4-)       43.Maddeki Evsel katı atık ücretlerinde bulunan ticarethane 1 grubundan alınan 15,00 TL ücretin 12,00 TL’ye, ticarethane 3 grubundan alınan 75,00  TL ücretin 50,00 TL’ye, ticarethane 5 grubundan alınan 40,00 TL ücretin 30,00’ye TL, ticarethane 6 grubundan alınan 25,00 TL ücretin 22,00 TL’ye     

İndirilmesi ve İnşaat şantiye suyu ile faturalandırılan bahçe sularının da ayrılarak bahçe suyu adı altında faturalandırılması ve katı atık bertaraf  ücreti alınmamasına; 24. Maddedeki otogar giriş çıkış ücretinin 01.01.2018 tarihinde itibaren, 39/1 ve 43. Maddelerin geçerlilik tarihi ise  01.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmasına Üyeler Saim YILMAZ, Necati SÖNMEZ, Emin TAŞKIN ve  Süheyla Özcan GÜVEN ‘in red yönünde oy kullanmaları üzerine  diğer üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

         

KARAR-18-       İlçemiz Yalı Mahallesi 92 ada 59 nolu parselin “ Turizm Tesis Alanı “ olarak imar plan değişiklik teklifi incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR-19-         İlçemiz Cevizli Mahallesinde Sinop-Ayancık-Türkeli karayolu üzerinde Belediyemize ait park ve otopark alanlarında “ Mescit Yeri “ ayrılması hakkında teklifin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

KARAR-20-    03.01.2017 tarih ve 11 sayılı Meclis kararı ile taksi dolmuş hattının ilk başlangıç noktası olarak İlçemiz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında belirtilen alan tesbit edilmiş idi.  Ancak, uygulamada trafik sorunu yaratması nedeniyle mevcut taksi dolmuş durak yerinin iptal edilerek bunun yerine yine Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında ekli krokide belirtilen alanın taksi dolmuş hattı ilk başlangıç durak alanı olarak tespit edilmesine Üye Süheyla ÖZCAN GÜVEN ‘in çekimser oyuna karşılık diğer üyelerin kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

Ayhan ERGÜN                                Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                                        

 Belediye ve Meclis Başkanı              Katip Üye                            Katip Üye

 

 

Benzer Kurumsal