Kurumsal

2018 Nisan Meclis Gündemi

YENİ LOGO PSD

AYANCIK BELEDİYE MECLİSİ NİSAN 2018 MECLİS GÜNDEMİ

 1. Açılış – Yoklama

 2. Ayancık İlçemiz Cevizli Mahallesi 254 ada 10-11-12 nolu parsellerin imar planı tadilat talebinin görüşülmesi.

 3. Ayancık İlçemiz Çayiçi Mahallesi 167 ada 25 nolu parselin imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

 4. Ayancık İlçemiz Cevizli Mahallesi Fidanlık mevkiinde Orman Genel Müdürlüğüne ait 242 adadaki parsellerin imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

 5. Karayolları 7. Bölge müdürlüğünün 27.02.2018 tarih ve E.80525 sayılı Sinop- Ayancık Devlet yolu Ayancık ilçesi Denizciler ve Cevizli mahallesi sınırları içerisinde yapılacak Kamulaştırma planına esas imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi.

 6. Ayancık İlçemiz Çayiçi Mahallesi Orman Genel Müdürlüğüne ait 167 ada 16 nolu parselin imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

 7. İlçemiz Yalı mahallesi Atatürk caddesi (eski sanayi) 38 ada 8-9-10-11 nolu parsellerde ve Yalı Mahallesi Cemil YILDIZ caddesi 167 ada 20 ve 21 nolu parsellerde bulunan taşınmazlar açık otopark alanı olarak ihaleye çıkarılacağından kira süresinin belirlenmesi ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

 8. Belediye Meclisinin 01.10.2012 tarih ve 91 sayılı kararına konu ilçemiz Yenikonak mevkiinde ticari taksicilik yapan Hikmet AKIN ve 6 arkadaşının başvurularıüzerine Danıştay 8. Dairesinin E.2016/5676 K.2017/7757 nolu kararı ile Samsun 2. İdare Mahkemesinde temyize konu kararın bozulmasına karar verilmiştir. Bu karara göre Belediyemize yapmış oldukları başvurunun yeniden görüşülmesi.

 9. Ayancık İlçemiz Yalı Mahallesi 92 ada 59 nolu parselin “ Turizm Tesis Alanı” olarak plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun okunması ve maddenin görüşülmesi.

 10. Ayancık İlçemiz Cevizli Mahallesi Sinop-Ayancık-Türkeli karayolu üzerinde Belediyemize s ait park ve otopark alanlarında “ Mescit Yeri “ ayrılması ile ilgili İmar Komisyon Raporunun okunması ve maddenin görüşülmesi.

 11. 5393 Sayılı Kanunun 56. Maddesi gereği hazırlanan 2017 yılı “ Ayancık Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun” sunulması ve oylanması.

 12. 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereği kurulan ve 2017 yılı Ayancık Belediye Başkanlığı “ Denetim Komisyonu “ Raporunu okunması.

 13. 5393 sayılı Kanunun 33. Maddesi gereği gizli oyla 2 adet Encümen Üyeliği seçimi.

 14. 5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi gereği açık oyla görev süresi 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacak İmar Komisyonuna üye seçimi.

 15. 5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi gereği açık oyla görev süresi 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacak Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi.

 16. Dilek Temenniler.

 17. < > 

   

   

Benzer Kurumsal