Kurumsal

2018 Temmuz Ayı Meclis Kararı

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.07.2018             

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1

OTURUM: 1

DÖNEMİ: TEMMUZ 2018 

Meclis ve Belediye Başkanı :  Aslan ÖZDEMİR     

Katip Üyeler -– Emin TAŞKIN  - Ayşe YAVUZ ÖZER(yedek Katip Üye)

OTURUMA KATILANLAR:  - Necati ÖZÇELİK - Hülya YAŞAR -  Fatih ÖZTÜRK -  -  İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM –  Saim YILMAZ -  Süheyla ÖZCAN GÜVEN  - Necati SÖNMEZ -

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  :    -  Arif Adil AKIN -

         

 

KARAR- 63 -  Ayancık İlçemiz Yalı mahallesi Fikret KOÇAK caddesi üzerinde Gelincik mevkiinde Orman idaresine ait mesire yeri Belediyemize tahsisli olup, bu alan üzerine bir sosyal tesis yapılmış olup bu tesise     “ AYANCIK BELEDİYESİ GELİNCİK SOSYAL TESİSLERİ “ olarak isim verilmesi, 5393 sayılı  Belediye Kanunun  18/n maddesi ve 81.madde gereği meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından birleşime katılan üyelerin kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR – 64 -    Ayancık  İlçemiz Çayiçi Mahallesinde Celal - Cemil - Cemal AKSOY adına kayıtlı 65 ada 8 nolu parsel, Oğuz KALAFATA ait 65 ada 37 nolu parsel, Burhan ERKEN'e ait 65 ada 12 nolu   parsel, Turhan - Nevzat - Ahmet ERKEN'e ait 65 ada 35 nolu parsel ve Turhan Erkene Ait 65 ada 38 nolu parsellerin bulunduğu 65 ada da 25.06.2018 tarihli dilekçe ile imar plan  değişikliği talebinde bulunmaktadırlar. Ekli imar plan değişikliği talebinim incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Aslan ÖZDEMİR                 Ayşe YAVUZ ÖZER                       Emin TAŞKIN  

Belediye Başkanı                  Yedek Katip Üye                              Katip Üye     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal