Kurumsal

Belediyemiz Faaliyet Raporları

2017 YILI FAALİYET RAPORU

2018 YILI FAALİYET RAPORU

2019 YILI FAALİYET RAPORU

 

AYANCIK İLÇESİNİN GENEL TANIMI

Batı Karadeniz coğrafi bölgesinde yer alan Ayancık İlçesi ; kuzeyde Karadeniz, Güneyde Sinop İli Boyabat İlçesi ve Kastamonu İli Taşköprü İlçeleri, Batıda Sinop İli Türkeli İlçesi ve Doğuda ise Sinop İli Erfelek ilçesi ile çevrilidir. İlçenin İl ile olan bağlantısı 55 km’lik sahil karayolu ile sağlanır.

İlçenin toplam arazisi 86.600(Ha) olup, yüzölçümü 866 km2 ve rakım 10 m’dir. İlçe merkezi 202 metre yükseklikteki “Maltepe “ve “Ayantepe” ile deniz arasında Ayancık Çayı vadisinde kurulmuştur. İlçe adını ayan tepesinden almıştır. İlçemiz sınırlı ve toplam 94.500(Da)büyüklükte tarım arazisine sahiptir. Tarım arazilerin büyük bir kısmı eğimli, çok az bir kısım arazide vadi yataklarındaki küçük düzlüklerden ibarettir.

Buna karşılık toprak yapısı itibari ile killi ve kalkerli bir karaktere sahip bulunduğundan orman ürünlerinin yetişmesi son derece elverişlidir. Bölgede çok zengin çam köknar, meşe ,gürgen, kayın, dişbudak, karaağaç, kavak türleri ile özellikle çangal ormanları ”ağaç denizi” olarak nitelendirilir.

Yeşilin her tonunu bu ormanlarda görmek mümkündür. Kıyı şeridinde çeşitli ağaç türlerinden oluşan bitki örtüsü içine yer yer Akdeniz bitkilerine de rastlanır. Güneye inildikçe iklim kuraklaşmaya başlar ve bozkır bitkileri görülür. Akgöl yapay bir orman gölüdür. Bunun dışında doğal ve yapay gölü bulunmamaktadır. Ayrıca İstifanda bulunan Usta burnu Balıkçı Barınağı doğal güzellikleri ile ilçemize ayrı bir güzellik katmaktadır.                                                              

Bugün ilçemiz 12.814 nüfusu ile 5 ana mahalden ve 71 adet köyden oluşmaktadır. Bu mahalleler:

  1. Merkezin ve yapılaşmanın yoğun olduğu       YALI MAHALLESİ
  2. Kereste fabrikasının bulunduğu         DENİZCİLER MAHALLESİ
  3. Ayancık çayının batısındaki                      ÇAYİÇİ MAHALLESİ
  4. Doğuda                                                 CEVİZLİ MAHALLESİ
  5. Ayancık çayının güney batısındaki       BEŞİKTAŞ MAHALLESİDİR:

2019 yılına esas olmak üzere “ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik “ kapsamında  düzenlenen  işbu FAALİYET RAPORU ‘n da temel mali göstergeler, birimler bazında yönetimin performans yapısı, Mali Kaynakların yeterli-yetersiz oluşu, personel yapısı ve öngördüğümüz hizmetlerin hayata geçirilmesinde mali ve hizmete dair yapıyı ele almaktadır