Kurumsal

AĞUSTOS AYI MECLİS KARARI 2016

AĞUSTOS AYI MECLİS KARARI 2016

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

01.06.2016                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Haziran 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :  Ayşe YAVUZ ÖZER – Emin TAŞKIN

OTURUMA KATILANLAR:    - Aslan ÖZDEMİR  - Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -  İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN  

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Arif Adil AKIN (mazeretli izinli)

         

Gündem Dışı Teklif             :

KARAR - 66 -  Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu etkinlikler için 1 adet otobüse ihtiyaç duyulmaktadır. Bütçe kanunu T cetveli 10.sırasında yer alan otobüs ( sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik ) den 1 adet alınmasına ve noter satış işlemleri için Garaj Amiri Mukaddem SARISOY ‘un yetkili kılınması hakkında söz konusu Garaj Amirliğinin teklifi gündemin 3.maddesinden sonra ( a ) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı.

Gündem Dışı Teklif             :

KARAR - 67 -  İlçemiz Beşiktaş Mahallesinde Belediye Başkanlığımıza ait su deposunun bulunduğu 236 ada 1 nolu parsel üzerinde; meteorolojik bilgilerin otomatik olarak ölçülmesi ve bu bilgilerin ilgililere en kısa sürede ulaştırılması amacıyla, 6x6 metre boyutlarındaki ekli imar planı ve hali hazır harita üzerinde gösterilen alanın otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurulabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun [ Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesinin h bendi ] ,  [Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. Maddesinin e bendi] ve [ Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75. Maddesinin d bendi ] gereği, 10 yıl süreyle Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Tahsis   edilmesi ile Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi  hakkında bahse konu  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi  gündemin 3.maddesinden sonra ( b ) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı.

KARAR- 68- İlçemizde Sinop Üniversitesine bağlı Ayancık Meslek Yüksek Okulu 5 Bölüm adı altında 6 program, I. Ve II. Öğretim yaklaşık 700 öğrenci ve bununla orantılı akademik ve idari personel bulunmaktadır. Mevcut Meslek Yüksek Okulunun yanına 20 programlı 3200 öğrenciyi barındıracak okul inşaatına başlanmış ve tamamlanma aşamasına gelinmiştir. İlçemizde mevcutta var olan öğrenci barınma sorunu yeni bölümlerin açılmasıyla daha artacağından ilçemize gelen öğrencilerin mağdur olmaması için Ayancık Belediye Başkanlığımıza ait Çayiçi Mahallesinde 151 ada 6 nolu parselin;                            ./..

                                                           s.2.

5393 sayılı Belediye Kanununun [Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15/h bendi ve 4. Fıkrası],  [Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18/e bendi] ,  [Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75/d bendi]  hükümleri çerçevesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığının 14.06.2016 tarih ve 31729 sayılı yazısına istinaden; Öğrenci yurdu yapılmak üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 20 yıl süreyle tahsis edilmesine, bunun için Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 69 - 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/p maddesi gereği ( S ) plakaların düzenlemeleri Belediyelere verilmiştir. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kan. 18/f ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kan. 97.maddesi gereği, Sinop İl Trafik Komisyonunun 17.10.2008 tarih ve 120 sayılı kararı doğrultusunda ilçemize 4001’den 5000’e kadar S plaka tahsis edildiği, bu plakalardan 4001’den 4050’ye kadar olanı kullanılmak üzere; [ yıllık vize ücreti 600.-TL ],     [ S plakası tahsis ücreti bir defaya mahsus olmak üzere 6.000.TL ] olarak ücretlendirilmesine üyeler Saim YILMAZ ve İlyas ÖZDEMİR ‘in çekimser oyuna karşılık, diğer üyelerin kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu  ile kabul edildi.

 

KARAR- 70- Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kültürel ve sosyal etkinliklerde 1 adet otobüse ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu  ( T ) cetveli 10.sırasında yer alan otobüs ( sürücü dahil en az 27, en

fazla 40 kişilik ) den 1 adet alınmasına ve noter satış işlemleri için Garaj Amiri Mukaddem SARISOY ‘un yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR- 71 -    İlçemiz Beşiktaş Mahallesinde Belediye Başkanlığımıza ait su deposunun bulunduğu 236 ada 1 nolu parsel üzerinde; meteorolojik bilgilerin otomatik olarak ölçülmesi ve bu bilgilerin ilgililere en kısa sürede ulaştırılması amacıyla, 6x6 metre boyutlarındaki ekli imar planı ve hali hazır harita üzerinde gösterilen alanın otomatik meteoroloji  “ Gözlem İstasyonu” kurulabilmesi için;       5393 sayılı Belediye Kanununun [ Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesinin h bendi ] ,  [Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. Maddesinin e bendi] ve [ Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75. Maddesinin d bendi ] gereği, 10 yıl süreyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Tahsis   edilmesine,  Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.                                                                                                     

 

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER          Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı            Yedek Katip Üye                Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal