Kurumsal

Aralık 2017 Meclis Kararları

 

           T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi  

04.12.2017                

Karar  No

                                                                                                           

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Aralık 2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler: Emin TAŞKIN - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:   İlyas ÖZDEMİR - Aslan ÖZDEMİR -  Necati ÖZÇELİK - Zeki GÜRLEYEN -  Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Süheyla ÖZCAN GÜVEN -  Necati SÖNMEZ

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  Ayşe YAVUZ ÖZER

         

 

           

KARAR-  81 -  2018 yılı Ücretler tarifesi üzerinde 1-2 maddede günün ihtiyaçlarına göre yenilik yapılması amacıyla zamana ihtiyaç duyulduğundan, bu maddenin gündemin 5.maddesinden sonra görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

           

KARAR- 82-             Başkan; Meclise sunulan metinden de anlaşılacağı üzere Görevde yükselme yönetmeliği kapsamında yazılı ve sözlü sınavları kazanan Belediyemiz Mühendisi Ayhan ARABACI, münhal İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosuna atanmıştır. Bilgilerinize sunulur dedi.

 

KARAR- 83-  Belediyemiz Genel Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyonete ihtiyaç olması nedeniyle,  Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu T Cetvelinde 7. Sıradaki Kamyonetten 1 adet alınması teklifi  oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 84 -    Ekli dilekçeden de anlaşılacağı üzere, Av. Sezener SARISOY isimli vatandaşımızın,  İlçemizde bulunan Tansa sokağın isminin değiştirilerek "Profesör Sarıoğlu Hacı Mehmet Efendi" ve "Çarıkyokuşu" isimlerinin verilmesine ilişkin talepleri vardır. Ekli krokide isimlerin verilmesi istenilen alanlar belirtilmiştir. Buna göre bahse konu talebin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Ayhan ERGÜN                                Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                                        Belediye ve Meclis Başkanı              Katip Üye                             Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

           T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi   

07.12.2017                

Karar No       

                                                                                                                                          

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:   2

OTURUM:    1

DÖNEMİ: Aralık 2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler: Emin TAŞKIN - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:  Ayşe YAVUZ ÖZER İlyas ÖZDEMİR - Aslan ÖZDEMİR -  Necati ÖZÇELİK - Zeki GÜRLEYEN -  Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Süheyla ÖZCAN GÜVEN -  Necati SÖNMEZ

OTURUMA KATILAMAYANLAR: 

         

 

KARAR-85-   5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesi ( f ) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 97.maddesine göre vergi, harç veya katılma payı konusu yapılmayan Belediyenin yetki ve sorumluluk alanına giren işlerle ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilecek her türlü hizmet için hazırlanmış Ücretler Tarifesi,  İskele Geçiş Tarifesi ile keza;  vergi ve harçlar  tarifeleri oybirliği ile kabul edildi.   

 

Ayhan ERGÜN                                Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                                        Belediye ve Meclis Başkanı              Katip Üye                             Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal