Kurumsal

Ekim 2019 Meclis Kararı...

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

03.10.2019                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1

OTURUM:1

DÖNEM: Ekim 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  Cihan ÖZKAYA  – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  NECATİ SÖNMEZ- Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- Seyfi ÖZER- Ramazan YILDIZ- İhsan EKMEKÇİ- Özer YILDIRIM-Ferhat ÜNAL.

OTURUMA KATILAMAYANLAR. Alev GÜL ­ (izinli)

         

 

KARAR-  76  -  5393 sayılı Belediye Kanununun  19. maddesi  gereği  asıl katip üyelikteki istifa nedeniyle boşalan işbu üyelik yerine kalan süreyi tamamlamak üzere  oylarının sayımı sonucu;

 

Asıl Katip Üyelik için          

Fatma ÜSTÜN                       : 10  oy alarak asıl katip üyeliğe seçilmiştir.

 

 

KARAR- 77 -   Ayancık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü “ Ayancık Belediye

Konservatuarı Yönetmelik “ tasarısı, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 24.maddesi gereği incelenmek ve  Hukuk Komisyonuna havale edilmesine esas olmak üzere gündemin 1.maddesinden sonra ( a ) bendi olarak gündeme alınmasını ve Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR -78-  İlçemiz Cevizli Mahallesinden Prof. Cerrah Hacı Mehmet Efendi ilçemizin ilk öğretim üyelerinden biri olması aynı zamanda. ( Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane   bugün ki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1845-1860 tarihleri arasında Cerrahi hocası olarak görev yapmıştır) ,   Ekli krokide işaretli olarak gösterilen Ayancık ilçemiz Cevizli Mahallesi Tansa Caddesi adının değiştirilerek yerine Prof. Cerrah Hacı Mehmet Efendi Caddesi olarak isim değişikliği yapılmasına,  5393 sayılı yasanın 18.madde (n) bendi ile 81.madde gereği meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanarak oybirliği ile kabul edildi.

KARAR -79-   Ayancık Belediye Başkanlığı 2020 yılında yürürlüğe girmesi gereken;  Ücretler Tarifesi, Vergi ve Harçlar tarifesi ile İskele Geçiş Tarifelerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Hayrettin KAYA                                Fatma ÜSTÜN            Hakan Aycan ALTINTAŞ

Belediye ve Meclis Başkanı                 Katip Üye                    Katip Üye

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal