Kurumsal

Eylül 2019 Meclis Kararı...

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.09.2019                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1

OTURUM:1

DÖNEM: Eylül 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  İhsan EKMEKÇİ – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  NECATİ SÖNMEZ- Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- Seyfi ÖZER- Cihan ÖZKAYA- Ramazan YILDIZ-Özer YILDIRIM-          Alev GÜL –

OTURUMA KATILAMAYANLAR. ­. Ferhat ÜNAL (izinli)

         

 

KARAR-  69    -  5393 sayılı Belediye Kan. 24.maddesi gereği görev süresi 1 yıl olmak üzere Ayancık Belediye Meclisi 3 kişilik Hukuk Komisyonu üyeliğine Necati ARSLAN, Seyfi ÖZER ve Alev GÜL oybirliği ile seçildiler.

 

KARAR- 70 - Belediyemiz araç parkında bulunan 3 adet damperli kamyon ekonomik ömrünü doldurmuş olup ( 1992-1996-1997) model sürekli arıza yapmakta bu durumda maliyeti arttırmaktadır. Keza  işlerde büyük aksamalar yaşanmaktadır.  kamuda 10 yaşın üzerindeki araçlar hizmet dışı bırakılmaktadır. Belediyemizde ise mevcut damperli kamyonların modeli 20 yaş ve üzerindedir.

             Belediyemizin ihtiyacı olan 1 adet damperli kamyonun Devlet Malzeme Ofisinden alınması için İller Bankası A.Ş. ‘den 650.000.-TL ( altıyüzellibin)   kredi alınmasına ve kredi işlemleri için Belediye Başkanı Hayrettin  KAYA’ya yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR -71-   Belediyemiz İtfaiye biriminde ön müdahale aracı olmadığından özellikle köy yangınlarında müdahalede gecikmeler yaşanmaktadır. Şehiriçi ve köy yangınlarında ayrıca trafik kazalarında ihtiyaç duyulması halinde müdahale etmek için 1 adet ilk müdahale ve itfaiye aracı alımı için   İller Bankası A.Ş. ‘den  600.000.-TL ( altıyüzbin) kredi alınmasına ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Hayrettin KAYA ‘ya yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR -72-   5393 sayılı Belediye Kanununun 97.maddesi gereği İlçemiz Yalı Mahallesi Gazhane caddesi üzerinde bulunan Belediyemize ait Apart Sosyal Tesisleri Kapalı Salonu ve Açık Salon ( Teras Kat ) düğün ve organizasyon ücretleri olarak;

AYANCIK BELEDİYESİ APART SOSYAL TESİSLERİ KULLANIM ÜCRETİ ( 2019 YILI )

 TL

APART SOSYAL TESİLERİ; (vergiler içinde)

 

Apart Sosyal Tesis Kapalı Alan

2.400,00

Apart Sosyal Tesis Açık Alan (Teras Kat)

2.600,00

DÜĞÜN ORGANİSAZYON BEDELİ;

 

Salon Süslemesi

250,00

Servis ( Kişi başı )

250,00

Masa Sandalye Giydirme 500 Adet

400,00

NOT: Salon ücretleri Belediye personeline % 50 indirim uygulanır

 

 uygulanması oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR -73-  İlçemizin eksik olan ve ihtiyaç duyulan yağmur suyu ve kanalizasyon projeleri İller Bankası A.Ş. tarafından onaylanarak teslim edilmiştir.

Özellikle Cevizli Mahallesi Hastane çevresi ile Beşiktaş Mah. Sanayi alanında yapılması gereken yağmur suyu ve Cevizli mahallesi  Fatsa Sokak kuzeyindeki yeni yerleşim alanı ve Çayiçi ile Cevizli tonbeç dereleri içinde bulunan kanalizasyon hattı deplasesi işinin 1.kademe atıksu keşfi 2.750.000,00.TL, 2.kademe atıksu keşfi 1.000.000,00.TL, 1.kademe yağmur suyu keşfi 7.500.000,00.-TL olmak üzere toplam 11.250.000,00.-TL keşif tutarlı işin İller Bankası A.Ş.  tarafından ihale edilerek yaptırılmasına bu işlemler ve Protokol için Belediye Başkanı Hayrettin KAYA ‘ya yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR-74-  İller Bankası A.Ş. tarafından 03.11.2012 tarihinde onaylanan ve ihalesi yapılarak imalatına başlanan Ayancık içmesuyu inşaatı Erdoğan Kardeşler tarafından devam ettirilmektedir.  İlçemizin  içmesuyu kaynağını sağlayan  Karakestane köyünde bulunan kaynak suyu olup, 2013 yılında kaptaj alanının sel nedeniyle zarar görmesi üzerine istenen debide su alınamamaktadır. Kaptaj alanının 2,5 km yukarısında  yeni su kaynağı tespit edilmiş, tahlil ve tetkikleri yapılmış ve Belediyemize tahsisi yapılmıştır. Aynı anda ilçemiz merkezinde 2 adet içme suyu derin kuyusu açılmış olup sular mevcuttur.  Karakestane kaynağının selden zarar görmesi  nedeniyle istenen debide su alınamadığından mevcut iletim hattına 2,5 km üstündeki yeni su kaynağından  iletim hattı yapılmasına, ayrıca Karakestane kaynaklarının oluşabilecek ve son günlerde iklim değişikliği nedeniyle sık sık Karadeniz Bölgesinde sel ve fezeyanlarla zarar görmesi muhtemel olduğundan şehir merkezinde açılan 2 adet derin kuyunun 2500 m3 yapılacak olan su deposu arası bağlantı hattının İller bankası A.Ş. tarafından devam eden ihale kapsamında yaptırılmasına, bu işlemler ve Protokol için Belediye Başkanı Hayrettin KAYA ‘ya yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.

KARAR -75-  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ( n ) bendi kapsamında ekli dilekçe ile Tansa caddesinin isim değişiklik talebi hakkında Av. Sezener SARISOY,  Ozan SARISOY ve arkadaşlarının 29.08.2019 tarihli yazılı taleplerinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Hayrettin KAYA                                İhsan EKMEKÇİ                   Hakan Aycan ALTINTAŞ

Belediye ve Meclis Başkanı                 Katip Üye                                Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal