Kurumsal

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI AYANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

 

1

2016 YILI

AYANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

(01.01.2016 – 31.12.2016)

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ (BELEDİYE BAŞKANI ) :

B E L E D İ Y E :

Kuruluşu : Sadece ilçe merkezinde bir Belediye teşkilatı olup, 1910 yılında kurulmuştur.

AYANCIK İLÇESİNİN GENEL TANIMI

Batı Karadeniz coğrafi bölgesinde yer alan Ayancık İlçesi ; kuzeyde Karadeniz, Güneyde Sinop İli Boyabat İlçesi ve Kastamonu İli Taşköprü İlçeleri, Batıda Sinop İli Türkeli İlçesi ve Doğuda ise Sinop İli Erfelek ilçesi ile çevrilidir. İlçenin İl ile olan bağlantısı 55 km’lik sahil karayolu ile sağlanır.

İlçenin toplam arazisi 86.600(Ha) olup, yüzölçümü 866 km2 ve rakım 10 m’dir. İlçe merkezi 202 metre yükseklikteki “Maltepe “ve “Ayantepe” ile deniz arasında Ayancık Çayı vadisinde kurulmuştur. İlçe adını ayan tepesinden almıştır.

İlçemiz sınırlı ve toplam 94.500(Da)büyüklükte tarım arazisine sahiptir. Tarım arazilerin büyük bir kısmı eğimli, çok az bir kısım arazide vadi yataklarındaki küçük düzlüklerden ibarettir.

Buna karşılık toprak yapısı itibari ile killi ve kalkerli bir karaktere sahip bulunduğundan orman ürünlerinin yetişmesi son derece elverişlidir. Bölgede çok zengin çam köknar, meşe ,gürgen, kayın, dişbudak, karaağaç, kavak türleri ile özellikle çangal ormanları ”ağaç denizi” olarak nitelendirilir.

Yeşilin her tonunu bu ormanlarda görmek mümkündür. Kıyı şeridinde çeşitli ağaç türlerinden oluşan bitki örtüsü içine yer yer Akdeniz bitkilerine de rastlanır. Güneye inildikçe iklim kuraklaşmaya başlar ve bozkır bitkileri görülür.

Akgöl yapay bir orman gölüdür. Bunun dışında doğal ve yapay gölü bulunmamaktadır.

Ayrıca İstifanda bulunan Usta burnu Balıkçı Barınağı doğal güzellikleri ile ilçemize ayrı bir güzellik katmaktadır.

Bugün ilçemiz 13.609 nüfusu ile 5 ana mahalden ve 71 adet köyden oluşmaktadır. Bu mahalleler:

1. Merkezin ve yapılaşmanın yoğun olduğu YALI MAHALLESİ

2. Kereste fabrikasının bulunduğu DENİZCİLER MAHALLESİ

3. Ayancık çayının batısındaki ÇAYİÇİ MAHALLESİ

4. Doğuda CEVİZLİ MAHALLESİ

5. Ayancık çayının güney batısındaki BEŞİKTAŞ MAHALLESİDİR:

2016 yılına esas olmak üzere “ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik “ kapsamında düzenlenen işbu FAALİYET RAPORU ‘nda temel mali göstergeler, birimler bazında yönetimin performans yapısı, Mali Kaynakların yeterli-yetersiz

oluşu, personel yapısı ve öngördüğümüz hizmetlerin hayata geçirilmesinde mali ve hizmete dair yapıyı ele almaktadır. 2

I- Genel Bilgileri :

A- Misyon ve vizyon; (stratejik plan bulunmadığından açıklama yapılmamıştır.)

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ; Temel kanun 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere ilgili kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve genelgelerle yetki sınırları belirlenmiş olup, işbu mevzuatla yetki, görev ve sorumluluklar tayin ve tespit edilmiştir.

C- İdareye ilişkin Bilgiler ;

1- Fiziksel Yapı :

Hizmet Binası ve Lojman Durumu : İlçemiz yalı mahallesi Cumhuriyet meydanındaki Betonarme 3 katlı kaloriferli hizmet binasında 1988 yılından beri hizmet vermekte olup, şimdilik ihtiyacı karşılamaktadır. Muhtelif 53 adet kiralık işyeri, sezonluk park ve büfeler bulunmaktadır.

Sosyal ve Yardımcı tesisler :

1. Apart Otel ve lokanta : Gazhane cad. üzerinde olup, yazlık ve kışlık olmak üzere 2 adet düğün salonu, mutfak kısmı faaliyette olup, odaların tadilatı Mayıs sonu itibari ile bitirilecek olup; hizmete açılacaktır.

2. Eski Hizmet Binası : Cumhuriyet meydanında restore edilmiş olup, emekliler ve yaşlılar sohbet evi, Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi ve kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır.

3. Hamam-Sauna :Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar kurumuna kiralanmıştır.

4. Otobüs Terminali : Şehir girişinde olup,10 adet yazıhane ve sosyal tesisleri faaliyet vermektedir.

5. Kamyon Garajı : Cevizli mahallesi, Fidanlık odun deposunun bulunduğu alanda kamyon garajı yeri ayrılmıştır.

6. Halı saha :Belediyemizce 01.12.2014 tarihinde 9 yıllığına kiraya verilmiş olup 30 Kasım 2023’te sona ermektedir.

7. Atölye :Belediyenin ihtiyacı olan tamir bakım ve sıcak demir atölyesi olarak hizmet vermektedir.

8. Olimpik Kapalı Spor Salonu : 500 kişilik Olimpik Kapalı Spor Salonu inşaatı tamamlanmış olup, Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından hizmet vermektedir.

9. Belediye Sineması :Belediyemiz tarafından onarım çalışmaları tamamlanmış olup; Kültür ve Sanat Merkezi olarak 600 kişilik kapasite ile hizmete açılmıştır.

10. Stadyum : İlçemiz şehir stadyumu % 100 seviyesinde tamamlanmış olup; Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından hizmet vermektedir.

3

 

11. Eski Cezaevi : Belediyemize tahsis edilen eski cezaevinde restorasyon çalışmalarına başlanmış olup, tahsis edilen bina sinema-cafe ve toplantı salonu olarak tamamlanıp hizmete açılacaktır.

12. Yazlık Düğün Salonu : Belediyemizce yapımı tamamlanan yazlık düğün salonu, Stadyum yanında Haziran 2016 tarihi itibari ile hizmet vermektedir.

2- Örgüt Yapısı :

Belediye Meclisi

Belediye Encümeni

Belediye Başkanlığı ve bağlı Müdürlükler ve Amirlikler:

- a) Belediye Başkan Yardımcısı-(Meclisten)

b) Belediye Başkan Yardımcısı (Memurluktan)

- Yazı İşleri Müdürlüğü

a) Evrak Kayıt ve Evlendirme Memurluğu

- Mali Hizmetler Müdürlüğü

a) Emlak servisi

b) Su tahakkuk servisi

c) Bilgi işlem servisi

d) Sigorta sicil servisi

e) Ambar memurluğu

f) Tahakkuk servisi

g) İşyeri ruhsat ve gelir servisi

h) Tahsilât

- Fen İşleri Müdürlüğü

a) Ayancık Su Kanalizasyon servisi

b) Yol Kanalizasyon servisi

c) Atölye

d) Park ve Bahçeler

- Zabıta Amirliği( vekâlet edilmekte)

a) Temizlik servisi

- Garaj Amirliği

- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü(vekâlet edilmekte)

- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü(vekâlet edilmekte)

- İtfaiye Amirliği

- Veteriner Hekimliği

a) Mezbahane

3- Bilgi ve Teknolojik kaynaklar ; 4

Belediyemiz bütün servisleri ile oturmuş bir düzeni ve yerleşik Meslek kültürü birikimini yaratmış olup, bunu hizmet noktasında değerlendirmektedir. Teknolojik imkânlar hususunda ise hizmet binası bilgisayar teknolojisi ile hemen hemen bütün birimleri donatılmış olup, buna önem verilmiştir. İletişimin diğer araçları da en uygun şekilde kullanılmaktadır. Araç-gereç ve diğer donatılar alanında bir eksiğimiz olduğu söylenemez ancak teknolojideki hızlı gelişme karşısında kullanılan araç ve gereçler eski konumuna geçmektedir. 6 adet dizüstü bilgisayar, 53 adet komple Bilgisayar, 45 adet Lazer yazıcı, 2 adet nokta vuruşlu yazıcı, 6 adet çok fonksiyonlu fotokopi makinası, 1 adet server bilgisayar donatısı bulunmaktadır.

Araç-Makine Parkı ve Teçhizat Durumu : Araç parkımızda: 3 adet damperli kamyon,

2 adet cenaze aracı(1 ad.sosyal hizmet amaçlı), 4 adet itfaiye aracı ( 2 ad. arasöz), 4 adet binek araç, 3 adet pikap kamyonet çift kabin, 3 adet kazıcı-yükleyici kepçe, 1 adet kompresör, 2 adet traktör, 3 adet çöp kamyonu , 3 adet motosiklet, 2 adet vidanjör, 1 adet et nakil aracı ve 1 adet lastikli ekskavatör kepçe, 1 adet kombine kanal açıcı, 1 adet semi treyler, 1 adet dorse, 1 adet Tır bulunmaktadır.

4- İnsan Kaynakları ;

Personel Durumu : 657 sayılı yasaya tabi olarak ; KADRO SINIFLARI

DOLU

BOŞ

TOPLAM

G.İ.H.

24

45

69

T.H.

1

15

16

A.H.S.

-

1

1

S.H.

1

4

5

Y.H.

2

1

3

GENEL TOP. 28 66 : 94