Kurumsal

MAYIS 2018 MECLİS DÜNDEMİ

YENİ LOGO PSD

AYANCIK BELEDİYE MECLİSİ MAYIS 2018 MECLİS GÜNDEMİ

 1. Açılış – Yoklama

 2. Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN, 24.06.2018 tarihinde yapılacak olan Genel Seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisinden Milletvekili aday adayı olabilmek için,Yüksek Seçim Kurulunun 262 nolu kararı gereği 26.04.2018 tarihinden itibaren Ayancık Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45.maddesi gereği ve görev süresi ilk Mahalli İdareler Seçimine kadar olmak üzere Gizli oyla Belediye Başkanı seçilmesi.

 3. Ayancık Belediye Başkanlığı 2017 yılı Sayman dönemi Bütçe Kesin Hesabının karara bağlanması.

 4. 5393 sayılı Belediye Kan. 29.maddesi gereği Üye Zeki GÜRLEYEN ‘in Belediye meclis üyeliğinden İstifa dilekçesinin sunulması.

 5. Ayancık İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 26.04.2018 tarih ve 127833 sayısı yazısı ile bildirildiği üzere Belediye Meclis üyeliğinden istifa eden üye yerine Adalet ve Kalkınma Partisinden 2.sıra yedek üye Hülya YAŞAR ‘ın üyeliğinin meclise sunulması.

 6. Belediye Meclis üyesi Zeki GÜRLEYEN ‘in meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonunda eksilme olduğundan yerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği bahse konu Komisyon üyeliğine1 üyenin seçilmesi.

 7. İlçemiz Cevizli Mahallesi 256 ada 5 nolu parsel sahiplerinin İmar Plan Değişiklik taleplerinin görüşülmesi.

 8. İlçemiz Çayiçi Mahallesi 35 ada 9, 10, 11, 12, 13, 16, 38 ve 39 nolu parsel sahiplerinin İmar Plan Değişiklik taleplerinin görüşülmesi.   

 9. Ayancık İlçemiz Cevizli Mahallesi 254 ada 10-11-12 nolu parsellerin imar plan tadilat talebinin görüşülmesine esas İmar Komisyon Raporunun okunması.

 10. Karayolları 7. Bölge müdürlüğünün 27.02.2018 tarih ve E.80525 sayılı Sinop- Ayancık Devlet yolu Ayancık ilçesi Denizciler ve Cevizli mahallesi sınırları içerisinde yapılacak Kamulaştırma planına esas imar planı tadilatı talebinin görüşülmesine esas İmar Komisyon Raporunun okunması.

 11. Belediye Meclisinin 01.10.2012 tarih ve 91 sayılı kararına konu ilçemiz Yenikonak mevkiinde ticari taksicilik yapan Hikmet AKIN ve 6 arkadaşının başvurularıüzerine Danıştay 8. Dairesinin E.2016/5676 K.2017/7757 nolu kararı ile Samsun 2. İdare Mahkemesinde temyize konu kararın bozulmasına karar verilmiştir. Bu karara göre Belediyemize yapmış oldukları başvurunun yeniden görüşülmesine esas Trafik Komisyon Raporunun okunması.

 12. Dilek Temenniler.

 13. < >

  27/04/ 2018

  Necati ÖZÇELİK                 

  Meclis 1.Başkan Vekili

Toplantı Yeri   : Belediye Meclis Toplantı Salonu.

Tarih ve Saati  : 03/ 05 /2018  Perşembe  günü saat: 11:00

 

 

Benzer Kurumsal