Kurumsal

Mayıs 2019 Meclis Kararı...

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

02.05.2019                

Karar No

    29

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1

OTURUM:1

DÖNEM: Mayıs 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  İhsan EKMEKÇİ – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  NECATİ SÖNMEZ- Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- İhsan EKMEKÇİ-Seyfi ÖZER-Ramazan YILDIZ-Özer YILDIRIM- -Hakan Aycan ALTINTAŞ.

OTURUMA KATILAMAYANLAR. ­ - Alev GÜL - Cihan ÖZKAYA-                                           Ferhat ÜNAL.

 

       

KARAR -  29   - Ayancık Belediye Meclis toplantılarının Belediyemizin mevcut teknik imkanları çerçevesinde Belediye Kan. 20.maddesine göre sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR- 30   - Ayancık Belediye Başkanlığı 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı meri mevzuat kapsamında incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi. 

KARAR-31-  5393 sayılı Belediye kanununun 20.maddesi gereği Ayancık Belediye Meclis toplantılarının her ayın ilk haftası üçüncü mesai gününe denk gelen günde meclis birleşimlerinin başlatılması oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR -32 - 5393 sayılı Belediye yasasının 20. Maddesi 2. Fıkrası gereği Belediye meclisi toplantı dönemi için 2019 yılı Ağustos aynın tatil sayılması oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR - 33  -  Çiftçi Malları Koruma Meclisi üyeliği için gizli oyla 5 asil 5 yedek üyenin seçiminde gizli oy pusulalarının tasnifi ve sayımı sonucu;

ASIL ÜYELİKLERE :

  1. Nizamettin Akın.
  2. Yener Çaylı.
  3. Umut Yüksel.
  4. Mehmet Çalışkan.
  5. Mustafa Aydın.

YEDEK ÜYELİKLER :

  1. Çetin Kaya.
  2. Mehmet Yüksel.
  3. Cemil Yılmaz.
  4. Hüseyin Özcan.  5. Ramazan Aydın.

Hayrettin KAYA İhsan EKMEKÇİHakan Aycan ALTINTAŞ

      Belediye ve Meclis Başkanı            Katip Üye                                Katip Üye

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

06.05.2019                

Karar No

    34

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:2

OTURUM:1

DÖNEM: Mayıs 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  İhsan EKMEKÇİ – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  NECATİ SÖNMEZ- Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- İhsan EKMEKÇİ-Seyfi ÖZER-Ramazan YILDIZ-Özer YILDIRIM- -Hakan Aycan ALTINTAŞ - Ferhat ÜNAL.

OTURUMA KATILAMAYANLAR. ­ - Alev GÜL - Cihan ÖZKAYA.                                          

         

KARAR -34-  2018 yılı için belirlenen Ayancık Belediye Başkanlığı  Bütçesinin 21.950.000,00.TL olduğu,  gider bütçesi kesin hesabının: 17.963.876,31.TL ve Gelir Kesin hesabının;  17.903.512,78.TL olduğu ve bunlar hesaplandığında 2018 yılı Bütçe gerçekleşme oranının % 81  olduğu görülmüştür.

2018 YILI GİDER BÜTÇESİNİN:

KODU   AÇIKLAMA                                  2018 BÜTÇESİ           2018 KESİN HESABI       GERÇEK. ORANI

01        Personel Gideri                        5.687.092,03                5.119.464,54                           %90

02        Sosyal Güven. Kur.     

            Devlet primi gideri                   1.160.401,38                  966.103,69                           %83

03        Mal ve Hizmet alım gid.           12.447.000.70              10.920.768,92                          %87

04        Faiz gideri                                      29.000,00                      26.608,29                          %91

05        Cari Transferler                             765.834,27                    132.692,74                          %17

 

 

06        Sermaye Gideri                             1.194.621,62                    448.462,91                          %37

07        Sermaye Transferi                           351.500,00                    349.775.22                          %99

08        Borç verme                                         500,00

09        Yedek Ödenekler                            314.050,00

 

TOPLAM                                            21.950.000,00 TL         17.963.876,31                         %81

 

2018 YILI GELİR BÜTÇESİNİN :

KODU   AÇIKLAMA                                 2018 BÜTÇESİ       2018 KESİN HESABI         GERÇEK. ORANI

01        Vergi Gelirleri                         4.276.090,86                 3.144.150,90                           %73

03        Teşebbüs ve Mülkiyet gel.       3.961.367,17                  3.569.595,99                           %90

04        Alınan bağış ve yardımlar        2.292.606,76                 1.471.797,31                             %64

05        Diğer Gelirler                          8.939.721,62                 9.711.402,06                           %108

06        Sermaye Geliri                        2.683.719,08                        6.566,52                           %00,2

08        Alacaklardan tahsilat                  218.583,39

02        Sosyal Güvenlik geliri                   1.000,00

 

TOPLAM                                         22.373.088,88

09        Red ve iadeler                         - 423.088,88

                                             21.950.000,00                 17.903.512,78                         %81 olarak gerçekleştiği, 5393 sayılı Belediye kanununun 18/b ve 64 ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereği;   Kesin Hesabı oluşturan Cetvellerin plan bütçe komisyonunca incelenmesi ve meclis birleşiminde müzakere edilmesi neticesi 2018 yılı Ayancık Belediye Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı oturuma katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi. 

 

Hayrettin KAYA                          İhsan EKMEKÇİ                   Hakan Aycan ALTINTAŞ

      Belediye ve Meclis Başkanı            Katip Üye                                Katip Üye

 

         

KARAR- 35 -  2019 – 2024 yıllarını kapsayan Ayancık Belediyemiz 5 yıllık İmar Programının listelerden incelenerek karara bağlanmasına esas olmak üzere konunun incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Hayrettin KAYA                          İhsan EKMEKÇİ                   Hakan Aycan ALTINTAŞ

      Belediye ve Meclis Başkanı            Katip Üye                                Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal