Kurumsal

Nisan 2019 Meclis Kararı...

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

07.04.2019                

Karar No

    19

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1

OTURUM:1

DÖNEM: Nisan 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  İhsan EKMEKÇİ – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  NECATİ SÖNMEZ- Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN-Cihan ÖZKAYA-İhsan EKMEKÇİ-Seyfi ÖZER-Ramazan YILDIZ-Özer YILDIRIM-Alev GÜL-Hakan Aycan ALTINTAŞ- Ferhat ÜNAL

OTURUMA KATILAMAYANLAR. ­ -

         

 

KARAR-   19   -   5393 sayılı  Kan. 19.maddesi  gereği  ilk 2 yıl görev yapmak üzere gizli oyla Meclis I. ve  II. Başkan vekillikleri gizli oyla yapılan seçimin sayımı sonucunda :  .

 

Meclis 1.Başkan vekilliği için :                      

Necati SÖNMEZ                      :  8   oy,

Meclis 2.Başkan vekilliği için:

Necati ASLAN                        : 8 oy alarak seçilmişlerdir.

 

KARAR-  20  -  5393 sayılı Belediye Kan. 19. maddesi  gereği ilk 2 yıl görev yapmak üzere  gizli oyla  en az iki asil ve iki yedek  olmak kaydıyla en az 4 meclis  katip  üye seçimi oylarının sayımı sonucu.

Asıl Katip Üyelikler için        

İhsan EKMEKÇİ                     : 8 oy

Yedek Üye                             

Cihan ÖZKAYA                      : 4 oy

Asıl Katip Üyelikler için        

Hakan Aycan ALTINTAŞ        : 8 oy

Yedek Üye                             

Ferhat ÜNAL                           : 12 oy alarak seçildiler.

 

KARAR-  21  -     5393 sayılı Kan. 33.maddesi gereği gizli oyla 2 adet encümen üyeliklerine;

 

Necati SÖNMEZ                      : 8 oy,

Necati ASLAN                        : 8 oy alarak  seçildiler.

 

KARAR- 22 – Belediye meclisi 3 kişilik İmar Komisyonu üyeliğine  görev süresi 1 yıl olarak Ramazan YILDIZ, Fatma ÜSTÜN ve Özer YILDIRIM oybirliği ile seçildi.

 

KARAR- 23 – Belediye meclisi 3 kişilik Plan ve Bütçe Komisyonu  üyeliğine  görev süresi 1 yıl olarak Necati ASLAN, Seyfi ÖZER ve Hakan Aycan ALTINTAŞ  oybirliği ile seçildi.

KARAR- 24 –  31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel seçiminde Belediye meclisinin yeniden teşekkül etmesi üzerine,  Ayancık Belediyemizin “ Tarihi Kentler Birliğine “ üye olması nedeniyle Belediye meclis üyelerinden;

Asıl üyeliğe Cihan ÖZKAYA’yı,

Yedek üye olarak İhsan EKMEKÇİ oybirliği ile seçildi.

 

 

KARAR- 25 –  31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel seçiminde Belediye meclisinin yeniden teşekkül etmesi üzerine, Sinop Sahil Belediyeleri Birliği meclis üyeliğine Belediyemiz meclis üyelerinden asıl üye olarak;  Ramazan YILDIZ ve Fatma ÜSTÜN, yedek üye olarak Cihan ÖZKAYA oybirliği ile seçildi.

KARAR – 26 -  5393 sayılı yasanın 32. Maddesi gereği Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan ödeneğin 1/3 ‘ü kadar bürüt huzur hakkı ücreti ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR-27- 5393 Sayılı 25.Maddesi gereği meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonumuz Belediyemize ait 2018 yılı gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerini incelemek üzere Belediyemiz Meclis Salonunda 25.01.2019 Tarihinde toplanarak aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

25.01.2019 Tarihindeki ilk toplantımızda Komisyon Başkanı İlyas ÖZDEMİR, Komisyon Başkan vekilliğine Süheyla ÖZCAN GÜVEN,  üye  Arif Adil AKIN olarak görev dağılımı yapılmıştır.

            Çalışmaya başlayan komisyonumuz Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm evraklar elden geçirilmiş, evrakların düzgün bir şekilde dosyalanarak eksiksiz muhafaza edildiği 5288 adet yevmiyeli işlem yapıldığı görülmüştür.

            Belediyemize ait tahsilat denetimine ilişkin; kadrolu 2 adet tahsildar ile işlemlerin yürütüldüğü, tahsilat makbuzlarının anında kesildiği, hesapların günlük olarak tutulduğu, tahsil edilen paraların günlük olarak bankalardaki ilgili hesaplara yatırıldığı ve dekontlarının muhafaza edildiği, bu işlemlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğünce günlük kontrollerinin yapılarak hesapların tutturulduğu görülmüştür.

            Belediyemizin 2018 yılı toplam gelirinin 17.903.512,78.- TL, toplam giderinin 17.963.876,31.- TL olduğu kayıtlardan anlaşılmıştır.

            31.12.2018 Tarihi itibariyle Belediyemizin toplam borcunun Ana para olarak; 19.150.755,66.- TL olduğu, faiz+anapara  ile birlikte; 34.676.666,74.- TL olduğu tespit edilmiştir. 

Yine yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde Belediyemizin 62.352.589,61.- TL lik mal varlığı ve 1.774.349,12.- TL alacağı olduğu tespit edilmiş bu alacaklar Mali Hizmetler Müdürlüğünce tahsil edilmeye çalışılmaktadır.                                                                     

            Belediyemize ait iş kollarında 27 adet memur, 35 adet işçi, 4 adet sözleşmeli personel çalıştırıldığı fakat bu sayının yetersiz olması sebebiyle bazı iş kollarında taşeron işçi çalıştırılarak eksikliğin giderilmeye çalışıldığı görülmüştür. Çalışmakta olan taşeron işçi sayısının 92 kişi oluğu tarafımızdan tespit edilmiştir. 

            Belediyemiz çalışanlarına maaş borcu olmadığı ve aylık düzenli ödemelerin yapıldığı, emekli olan personellere ikramiyelerinin ödendiği,2018 yılı sonu itibariyle ikramiye borcu bulunmadığı tarafımızdan tespit edilmiştir.

            Muhasebe kayıtlarına baktığımızda 2018 yılında toplam 733.895,38.- TL tutarında akaryakıt alımı yapıldığı, 73.487,00.- TL tutarında araç kiralama, 186.350,00.- TL

tutarında iş  makinası kiralama işi yaptırıldığı tespit edilmiştir. 2018 yılı içerisinde  130.778,40.- TL tutarında araçlar için bakım, onarım bedeli ödendiği tarafımızdan tespit edilmiştir. Akaryakıt, araç kiralama işlerini daha az seviyelere indirilmesi, her araca bir şoför görevlendirilmesi yapılarak zimmetlenmesi ve araçların daha dikkatli kullanılarak taşıt bakım onarım giderlerinin daha az seviyelere indirilmesi tarafımızca uygun görülmüştür.

            Mülkiyeti Belediyemize ait olan mezbahada 2018 yılı içerisinde 673 adet büyükbaş hayvan kesimi yapıldığı ve buradan 73.020,00.- TL tahsilat yapıldığı anlaşılmıştır. İlçemizde faaliyet gösteren kasap dükkanlarının birçoğunun kesimleri ilçemiz dışında yapmaktadır. Mezbahanın daha aktif ve gelir getirici tedbirler alınması tarafımızca uygun görülmüştür.

            Belediyemizin ilçemize katkı sağlamak amacıyla il dışında düzenlenen etkinliklere katıldığı ve bir takım masraflar yapıldığı gözlemlenmiştir. Organizasyonlarda asıl amacın ilçemizin tarihi dokusunu ve doğa güzelliklerini oraya yansıtıp, ilçemize özellikle yaz aylarında daha fazla insanların turizm amaçlı seyahatlerinin arttırılması ve oraların sadece akraba buluşmasının önüne geçilmesini ve buralardaki etkinliklere ayrılan bütçelerin biraz azaltılması gerektiği tarafımızca uygun görülmüştür. 

Yapmış olduğumuz çalışmalarda uzun zamandır ilçemizde düzenlenmeyen Kültür keten ve Ahşap Festivalinin bu yaz düzenlendiği görülmüştür. Bu festivalin artık sadece konser olayına dönüştüğü ve eski kültürünü kaybettiği görülmüştür. Kültür Keten ve Ahşap

Festivalinin eski yıllarda olduğu gibi önceliğinin yöremize ait kültürü tanıtmayı amaçlamak ve çeşitli organizasyonlarla ilçe ve dışarıdan gelen halkı eğlendirmek olduğu tarafımızca uygun görülmüştür.

            Yapmış olduğumuz incelemelerde yıllarca Ayancık Belediyesinde taş parke işçiliği için dışarıdan hizmet alındığı anlaşılmıştır. Komisyonumuzca Fen İşleri birimine bu işten anlayan birkaç personelin alınması ve bu işlerde kendini geliştirerek Belediyemize ait personel tarafından yapılması uygun görülmüştür.

            Yapmış olduğumuz incelemelerde elektrik faturalarının yüksek geldiği görülmüştür. Mevcut deponun ıslah edilerek gelen suyun miktarının arttırılması, bunun sonucunda

Aşağıköy su deposunda bulunan su pompalarının yakmış olduğu elektrik bedelinin düşürülebileceği tahmin edilmektedir.

            Satın alma birimi kurularak Belediyemizin mal ve ihtiyaçlarının doğrudan temin ve elektronik kamu alım platformu dahil tek bir birimden yürütülmesi, devamlı ihtiyaç olan malzemeleri yıllık alınarak belediyemizin menfaati gözetilmesi gerekmektedir.   ./..

            Sonuç olarak; Belediyemiz bünyesinde 158 personel çalıştığı ve öncelikle çalışanların maaşlarını aksatmadan ödeme yapıldığı, Belediye Başkanının, Belediye Başkan Yardımcısının, Meclis Üyelerinin, Birim Amirlerinin ve personellerin ilçemize hizmet getirme noktasında uyum içerisinde çalıştığı, ilçemizi daha iyi yerlere getirmek için özverili bir çalışma yaptığı gözlemlenmiştir. ” Diyerek sözlerini bitirdi.

            Rapordanda anlaşıldığı üzere şuç teşkil edecek bir konu rapor edilmemiştir.

 

KARAR-28-   Belediye Başkanı Hayrettin KAYA ‘nın  meclise sunmuş olduğu 01.01.2018- 31.12.2018 tarihleri arasını kapsayan Ayancık Belediye Başkanlığı  “2018 yılı Faaliyet Raporu”  oybirliği  ile kabul edildi.

Necati SÖNMEZ                                İhsan EKMEKÇİ                   Hakan Aycan ALTINTAŞ

Meclis I. Başkan Vekili                        Katip Üye                                Katip Üye

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal