Kurumsal

Temmuz 2019 Meclis Kararı...

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

03.07.2019                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1

OTURUM:1

DÖNEM: Temmuz  2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  İhsan EKMEKÇİ – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  NECATİ SÖNMEZ- Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- Seyfi ÖZER- Cihan ÖZKAYA- Ramazan YILDIZ-Özer YILDIRIM-          Alev GÜL –

OTURUMA KATILAMAYANLAR. ­ Ferhat ÜNAL. (izinli)

         

 

 

KARAR- 63- Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin  PİN-UİP: 5352,49 NİP:5353,48 numaralı plan değişiklik talebi incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 64-  Ayancık İlçemiz Çayiçi Mahallesi sınırlarında Y:29650-29750 X:29800-29900 koordinatları arasında kalan 35 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 38 ve 39 nolu parsellerin bulunduğu alan 05.06.2018 tarih ve 60 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Blok-5 ve Blok-4 kat olarak imar değişikliğine gidilmiştir. Söz konusu imar değişikliğinde sehven Taks ve Kaks oranları belirlenmemiştir. 35 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 38 ve 39 nolu parselleri içine alan yapılaşma adasındaki Taks ve Kaks oranlarının belirlenmesine ilişkin talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 65- Ayancık Belediyemiz Sinop iline yaklaşık 60 km mesafede olup, denizin ve ormanın birleştiği şirin bir sahil kasabasıdır. İlçemizin nüfusu 13 bin kişi olmakla beraber özellikle yaz aylarında nüfus sayısı 40-50 bine ulaşmaktadır. İlçe halkımızın gelir düzeyi orta seviyede olup, ekonomik durumları çok yüksek olmadığından ilçe dışı hasta nakillerinin ve ilçe dışında vefat edenlerin cenazelerinin ilçemize nakli için Belediyemizden yardım talep edilmektedir. Belediyemiz sosyal faaliyetleri kapsamında özellikle dar gelirli ve yoksul ailelerin hasta nakil ve cenaze nakil hizmetlerinde değerlendirilmek üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç fazlası olan hizmet dışı kalmış, Merkez Yönetim Bütçe Kanununun ( T )  Cetvelinde 15. sıradaki (Ambulans) 2 Adet araçtan bedelsiz olarak alınmasına bu işlemler için Belediyemiz Garaj Amiri T.C.  30002336692 nolu Mukaddem SARISOY ‘a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR -66-   Geleneksel hale gelmiş bulunan “Ayancık Kültür, Keten ve Ahşap Festivali” nin  26-27 ve 28 Temmuz 2019 tarihlerinde Ömer Seyfettin Meydanında  icra edilmesine,  organizasyon ve faaliyetlerin icrası için Düzenleme Komitesi Kurulmasına, giderleri için Belediye Bütçesinden harcama yapılmasına, bu işlemler için   Belediye Başkanı Hayrettin KAYA ‘ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/a ve 15/a maddeleri gereği  oybirliği ile kabul edildi.                                                                     

Hayrettin KAYA                                İhsan EKMEKÇİ                   Hakan Aycan ALTINTAŞ

Belediye ve Meclis Başkanı                 Katip Üye                                Katip Üye

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.07.2019                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2

OTURUM:1

DÖNEM: Temmuz  2019 

Meclis 1.Başkan Vekili  : Necati SÖNMEZ         

Katip Üyeler :  İhsan EKMEKÇİ – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:   Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- Seyfi ÖZER- Cihan ÖZKAYA- Ramazan YILDIZ-Özer YILDIRIM-          Alev GÜL –

OTURUMA KATILAMAYANLAR. ­ Ferhat ÜNAL. (izinli)

         

 

KARAR-67-   PİN-UİP:5352,49 NİP:5353,48 numaralı Plan Değişiklik talebi ile Ayancık ilçemiz Cevizli Mahallesi yeni hastane alanında 246 ada 3 nolu parsel üzerinde yapılacak olup,  1990 yılında onaylı yürürlükteki imar planındaki trafo yeri ile mevcuttaki trafo yeri uyuşmamaktadır. İmar planındaki trafo alanının mevcuttaki bulunduğu alana ekli plandaki gibi taşınmasına ekli planda gösterildiği gibi plan değişikliği yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ????

 

Necati SÖNMEZ

Meclis 1.Başkan Vekili

 

Necati ASLAN            Fatma ÜSTÜN            İhsan EKMEKÇİ      Seyfi ÖZER    

Üye                             Üye                             Üye                       Üye

Cihan ÖZKAYA         Ramazan YILDIZ      Özer YILDIRIM       

Üye                             Üye                             Üye

 

 Alev GÜL                  Hakan Aycan ALTINTAŞ

Üye                             Üye

 

KARAR- 68-   PİN-UİP:5352,50 NİP:5353,49 numaralı plan değişikliği ile Ayancık İlçemiz Çayiçi Mahallesi sınırlarında Y:29650-29750 X:29800-29900 koordinatları arasında kalan 35 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 38 ve 39 nolu parsellerin bulunduğu alan 05.06.2018 tarih ve 60 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Blok-5 ve Blok-4 kat olarak imar değişikliğine gidilmiştir. Söz konusu imar değişikliğinde sehven Taks ve Kaks oranları belirlenmemiştir. 35 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 38 ve 39 nolu parselleri içine alan yapılaşma adasında./..

Bahse konu Belediye Meclis Kararı ile Ayrık- 4  Ayrık -5 yapı nizamında Blok 4 ve Blok 5 kat olarak oybirliği ile plan değişiklik kararı kabul edilmiş olup, değişiklik kararı plan üzerine B-4 ve B-5 olarak sehven hatalı işlenmiştir.

3 Temmuz 2017 tarih ve 30113 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan   ‘‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Genel İlkeler – Madde 5- 6. bendinde ayrık ve blok olan nizamlarda çekme mesafeleri ve kaks verilen yerlerde Taks:0,60 geçmemek şartıyla uygulama yapılabilir’’ hükmü getirilmiştir. Söz konusu Plan değişikliğinde kaks verilmemiştir. Ekli İmar Planı paftasında gösterildiği üzere blok nizamı ve kaks- yapı yüksekliği ifadelerini işlenerek plan değişikliğinin  

yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ????

 

Necati SÖNMEZ

Meclis 1.Başkan Vekili

 

Necati ASLAN            Fatma ÜSTÜN            İhsan EKMEKÇİ      Seyfi ÖZER    

Üye                             Üye                             Üye                       Üye

Cihan ÖZKAYA         Ramazan YILDIZ      Özer YILDIRIM       

Üye                             Üye                             Üye

 

 Alev GÜL                  Hakan Aycan ALTINTAŞ

Üye                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal