Kurumsal

2019 Şubat Olağanüstü Meclis Kararı

 

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

18.02.2019        

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1

OTURUM:1

DÖNEMİ:                   1.nci Olağanüstü Meclis Toplantısı.

Meclis ve Belediye Başkanı : Aslan ÖZDEMİR       

Katip Üyeler :  Arif Adil AKIN  – Süheyla ÖZCAN GÜVEN.

OTURUMA KATILANLAR:  İlyas ÖZDEMİR - Hülya YAŞAR -  Fatih ÖZTÜRK – Necati ÖZÇELİK -  Erden EKİM - Saim YILMAZ - Necati SÖNMEZ .

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Emin TAŞKIN. - Ayşe YAVUZ ÖZER

         

 

KARAR -18-  YEŞİL AYANCIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin hissedarı olan Özkan ÖZAY’ın sahibi olduğu 10 hissesini şartsız ve bedelsiz Ayancık Belediye Başkanlığı’na bağışlama talebi incelenmiş olup,  10 paya ayrılmış hissesinin tamamını şartsız ve bedelsiz olarak Ayancık Belediyesi’ne bağış olarak kabul edilmesine, bağışlanan şirket hissesinin Ayancık Belediye Başkanlığı adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Belediye Başkanı Aslan ÖZDEMİR’e yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/i maddesi gereğince üyeler Saim YILMAZ, Süheyla ÖZCAN GÜVEN ve Necati SÖNMEZ ‘in red yönündeki oylarına karşılık, diğer üyeler;  İlyas ÖZDEMİR, Necati ÖZÇELİK,  Erden  EKİM,  Arif Adil AKIN,  Fatih ÖZTÜRK  ve Hülya YAŞAR’ın kabul yönünde oylarına karşılık oyçokluğu ile  kabul edildi.  

Aslan ÖZDEMİR                 Arif Adil AKIN        Süheyla ÖZCAN GÜVEN  

Belediye Başkanı                  Katip Üye                  Yedek Katip Üye     

 

 

 

Benzer Kurumsal