Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

Ayancık Belediyesi’nin Misyonu:
Ayancık’ta yaşayan vatandaşlarımıza ve ziyaretçilerimize yüksek kalitede planlı, adil, hızlı ve sürdürülebilir yerel hizmetleri vererek yaşanılabilir bir kent imkânı sunmak.”

Ayancık Belediyesi’nin Vizyonu:
“Karadeniz’in cazibe merkezi olarak Dünyada tanınan yeni bir Ayancık. İnsanların görmek ve yaşamak istediği; tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile; yaşam kalitesi yüksek; bölgesindeki şehirlere öncü ve örnek bir Ayancık.” hedefine ulaşmak.