Kurumsal

Haziran 2019 Meclis Kararı...

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

10.06.2019                

Karar No

    36

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1

OTURUM:1

DÖNEM: Haziran  2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  İhsan EKMEKÇİ – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  NECATİ SÖNMEZ- Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- İhsan EKMEKÇİ-Seyfi ÖZER- Cihan ÖZKAYA- Ramazan YILDIZ-Özer YILDIRIM- Hakan Aycan ALTINTAŞ- Alev GÜL - Ferhat ÜNAL.

OTURUMA KATILAMAYANLAR. ­ -

         

KARAR- 36 -  Ayancık Belediyesi 2019-2024 yıllarını kapsayan “5 yıllık imar programı” ekli cetvellerde görüldüğü üzere öncelik sırasına ve ödeneklerine göre aynen ve kamulaştırma cetvelinin de onaylanarak yürürlüğe girmesi oybirliği ile kabul edildi.                                           KARAR- 37 –  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak amacıyla İlçemiz Yalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 38 ada 8 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesine üyeler Özer YILDIRIM, Hakan Aycan ALTINTAŞ,  Alev GÜL ve Ferhat ÜNAL’ın red yönünde oy kullanmaları üzerine Belediye Başkanı Hayrettin KAYA  ile beraber diğer üyeler Necati SÖNMEZ, Necati ASLAN, Fatma ÜSTÜN, İhsan EKMEKÇİ, Seyfi ÖZER,  Cihan ÖZKAYA ve  Ramazan YILDIZ’ın kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR- 38-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz Yalı Mahallesi  Cemil Yıldız  Caddesi üzerinde bulunan 38 ada 9 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesine üyeler Özer YILDIRIM, Hakan Aycan ALTINTAŞ,  Alev GÜL ve Ferhat ÜNAL’ın red yönünde oy kullanmaları üzerine Belediye Başkanı Hayrettin KAYA  ile beraber diğer üyeler Necati SÖNMEZ, Necati ASLAN, Fatma ÜSTÜN, İhsan EKMEKÇİ, Seyfi ÖZER,  Cihan ÖZKAYA ve  Ramazan YILDIZ’ın kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

 

KARAR- 39-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak amacıyla İlçemiz Cevizli Mahallesi Çıvgın   Caddesi üzerinde bulunan 138 ada 9 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesine üyeler Özer YILDIRIM, Hakan Aycan ALTINTAŞ,  Alev GÜL ve Ferhat ÜNAL’ın red yönünde oy kullanmaları üzerine Belediye Başkanı Hayrettin KAYA  ile beraber diğer üyeler Necati SÖNMEZ, Necati ASLAN, Fatma ÜSTÜN, İhsan EKMEKÇİ, Seyfi ÖZER,  Cihan ÖZKAYA ve  Ramazan YILDIZ’ın kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

 

KARAR- 40-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak amacıyla İlçemiz Yalı  Mahallesi Cemil Yıldız  Caddesi üzerinde bulunan 38 ada 10 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesine üyeler Özer YILDIRIM, Hakan Aycan ALTINTAŞ,  Alev GÜL ve Ferhat ÜNAL’ın red yönünde oy kullanmaları üzerine Belediye Başkanı Hayrettin KAYA  ile beraber diğer üyeler Necati SÖNMEZ, Necati ASLAN, Fatma ÜSTÜN, İhsan EKMEKÇİ, Seyfi ÖZER,  Cihan ÖZKAYA ve  Ramazan YILDIZ’ın kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR- 41-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz Cevizli  Mahallesi Şifa sokak  üzerinde bulunan 245 ada 41 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesine üyeler Özer YILDIRIM, Hakan Aycan ALTINTAŞ,  Alev GÜL ve Ferhat ÜNAL’ın red yönünde oy kullanmaları üzerine Belediye Başkanı Hayrettin KAYA  ile beraber diğer üyeler Necati SÖNMEZ, Necati ASLAN, Fatma ÜSTÜN, İhsan EKMEKÇİ, Seyfi ÖZER,  Cihan ÖZKAYA ve  Ramazan YILDIZ’ın kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR- 42-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz   Cevizli Mahallesi Sağlık sokak  üzerinde bulunan 245 ada 40 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesine üyeler Özer YILDIRIM, Hakan Aycan ALTINTAŞ,  Alev GÜL ve Ferhat ÜNAL’ın red yönünde oy kullanmaları üzerine Belediye Başkanı Hayrettin KAYA  ile beraber diğer üyeler Necati SÖNMEZ, Necati ASLAN, Fatma ÜSTÜN, İhsan EKMEKÇİ, Seyfi ÖZER,  Cihan ÖZKAYA ve  Ramazan YILDIZ’ın kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR- 43-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz   Cevizli Mahallesi Şifa sokak  üzerinde bulunan 245 ada 42 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesine üyeler Özer YILDIRIM, Hakan Aycan ALTINTAŞ,  Alev GÜL ve Ferhat ÜNAL’ın red yönünde oy kullanmaları üzerine Belediye Başkanı Hayrettin KAYA  ile beraber diğer üyeler Necati SÖNMEZ, Necati ASLAN, Fatma ÜSTÜN, İhsan EKMEKÇİ, Seyfi ÖZER,  Cihan ÖZKAYA ve  Ramazan YILDIZ’ın kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

 

KARAR- 44-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz   Cevizli Mahallesi Yeni Hastane Sokak  üzerinde bulunan 245 ada 43 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesine üyeler Özer YILDIRIM, Hakan Aycan ALTINTAŞ,  Alev GÜL ve Ferhat ÜNAL’ın red yönünde oy kullanmaları üzerine Belediye Başkanı Hayrettin KAYA  ile beraber diğer üyeler Necati SÖNMEZ, Necati ASLAN, Fatma ÜSTÜN, İhsan EKMEKÇİ, Seyfi ÖZER,  Cihan ÖZKAYA ve  Ramazan YILDIZ’ın kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR- 45-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz   Yalı mahallesi Atatürk caddesi   üzerinde bulunan 38 ada 11 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesine üyeler Özer YILDIRIM, Hakan Aycan ALTINTAŞ,  Alev GÜL ve Ferhat ÜNAL’ın red yönünde oy kullanmaları üzerine Belediye Başkanı Hayrettin KAYA  ile beraber diğer üyeler Necati SÖNMEZ, Necati ASLAN, Fatma ÜSTÜN, İhsan EKMEKÇİ, Seyfi ÖZER,  Cihan ÖZKAYA ve  Ramazan YILDIZ’ın kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

 

KARAR- 46-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz Yalı  Mahallesi Cahit Övet  caddesi üzerinde bulunan 22  ada 18 nolu parsel II. Normal Kat 23 nolu bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.  

KARAR- 47-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz Yalı  Mahallesi Cahit Övet  caddesi üzerinde bulunan 22  ada 18 nolu parsel II. Normal Kat 24 nolu bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

  KARAR- 48-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz Yalı  Mahallesi Cahit Övet  caddesi üzerinde bulunan 22  ada 18 nolu parsel II. Normal Kat 25 nolu bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile kabul edildi.

KARAR- 49-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz Yalı  Mahallesi Cahit Övet  caddesi üzerinde bulunan 22  ada 18 nolu parsel II. Normal Kat 26 nolu bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR- 50-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz Yalı  Mahallesi Cahit Övet  caddesi üzerinde bulunan 22  ada 18 nolu parsel II. Normal Kat 27 nolu bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR- 51-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz Yalı  Mahallesi Cahit Övet  caddesi üzerinde bulunan 22  ada 18 nolu parsel II. Normal Kat 28 nolu bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR- 52-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz Yalı  Mahallesi Cahit Övet  caddesi üzerinde bulunan 22  ada 18 nolu parsel II. Normal Kat 34 nolu bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR- 53-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz Yalı  Mahallesi Cahit Övet  caddesi üzerinde bulunan 22  ada 18 nolu parsel II. Normal Kat 35 nolu bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

         

KARAR- 54-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz Yalı  Mahallesi Cahit Övet  caddesi üzerinde bulunan 22  ada 18 nolu parsel II. Normal Kat 36 nolu bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR- 55-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz Yalı  Mahallesi Cahit Övet  caddesi üzerinde bulunan 22  ada 18 nolu parsel II. Normal Kat 37 nolu bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 56-  İlçemizde yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak  amacıyla İlçemiz Yalı  Mahallesi Cahit Övet  caddesi üzerinde bulunan 22  ada 18 nolu parsel II. Normal Kat 38 nolu bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde   ( e ) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kan. Uyarınca satılmasına, bu amaçla  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 57- Ayancık Çayının taşkınlarından korunması 2.kısmın inşaatı işine ait onaylı projesinde, proje güzergahında kalan 48 ada 1 nolu parselin yaklaşık 2250 m2’nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde ( e )  bendi gereği  projesine uygun bu talebin ilçemizin menfaatine olduğu anlaşıldığından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve bu amaçla Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 58- İlçemiz Çayiçi Mahallesi Kadastro sınırları içinde yer alan Belediye Mezarlığı genişletme sınırları içinde yer alan 94 ada 28 ve 23 nolu parsellerin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde ( e )  bendi gereği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre Belediye Mezarlığı olarak  kamulaştırılmasına ve bu amaçla Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’ya  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 59- Ayancık Belediye Başkanlığı 2019 Mali yılı içinde kullanılmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü için ek bütçe teklifinin görüşülmesine dair Destek Hizmetleri Müdürlüğünün  31.05.2019 tarih ve 1001 sayılı  teklifi,  konunun daha detaylı incelenmek üzere Temmuz 2019 meclis birleşimine ertelenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR-60- İlçemiz Yalı Mah. Gazhane Caddesi 33 ada 50 nolu parselde bulunan Belediyemize ait Apart Otel Sosyal Tesis ve müştemilatı 05.06.2017 tarih ve 62 sayılı Meclis kararı ile 29.9.2017 tarih ve 48 sayılı encümen kararı ve 30.06.2017 tarihinde imzalanan 

protokol ile bedeli mukabilinde  5 yıl süreli olarak Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Bahse konu tesis 365 gün çalıştırılmak yerine Düğünler için kiralanmış ve böylece ilçe Turizmine bir katkı sağlamayacağından, Belediyemizin ise ilçe Turizmini canlandırma dışarıdan Tur otobüslerinin ilçemize gelerek konaklamaları yeme ve içme ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması ile ilçemiz Turizmine önemli fayda sağlayacağından,  30.06.2017 tarihli Protokolün 20.maddesi ile 5393 sayılı Belediye kan. 18/e bendi ve 75. Maddesinin (d) bendi gereği tahsisin kaldırılması oybirliği ile kabul edildi.

            Başkan Hayrettin KAYA; arkadaşlar bugünkü birleşimi burada kapatıyorum. Takip eden birleşim 11.06.2019 Salı günü saat 15.00 Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır dedi.

 

Hayrettin KAYA                                İhsan EKMEKÇİ                   Hakan Aycan ALTINTAŞ

Belediye ve Meclis Başkanı                 Katip Üye                                Katip Üye

 

 

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

12.06.2019                

Karar No

    61

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2

OTURUM:1

DÖNEM: Haziran  2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  İhsan EKMEKÇİ – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  NECATİ SÖNMEZ- Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- İhsan EKMEKÇİ-Seyfi ÖZER- Cihan ÖZKAYA- Ramazan YILDIZ-Özer YILDIRIM- Hakan Aycan ALTINTAŞ- Alev GÜL - Ferhat ÜNAL.

OTURUMA KATILAMAYANLAR. ­ -

         

KARAR-61-  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ilçemizde yürütmekte olduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi ( Maks ) çalışmaları esnasında Ayancık Belediye sınırları dahilinde bazı sokaklara isim verilmediği ortaya çıktığından ekli krokide işaretli olarak gösterilen  sokaklara;

YALI MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İSİMSİZ SOKAKLARIN NUMARA İLE İSİMLENDİRİLMESİ

 1.  Bahattin Karakaş Caddesi üzerinde Merkez camii ile Nizam sokak arasında kalan ekli krokide gösterilen sokağa “1 nolu sokak”
 2. Bahattin Karakaş Caddesini Cemil Yıldız Caddesine bağlayan ekli krokide gösterilen sokağa “2 nolu sokak”
 3. Atatürk Caddesi ile Şehit Ertan ÜNLÜ Sokağını birbirine bağlayan ekli krokide gösterilen sokağa “ 3 nolu sokak “
 4. Atatürk Caddesi ile isimsiz 3 nolu sokak arasında bağlantıyı sağlayan ekli krokide gösterilen sokağa “ 4 nolu sokak “
 5. Şehit Yunus ÜNAL Sokak ile Amiral Sıtkı Eryar Caddesini birbirine bağlayan ekli krokide gösterilen sokağa “ 5 nolu sokak “
 6. Şehit Ömer Can AÇIKGÖZ sokağı ile Cahit Övet Caddesini birbirine bağlayan ekli krokide gösterilen sokağa “ 6 nolu sokak”    ./..

 

 

 

ÇAYİÇİ MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İSİMSİZ SOKAKLARIN NUMARA İLE İSİMLENDİRİLMESİ

 1. Karanfil Sokak ile Ebru Sokağı birbirine bağlayan ekli krokide gösterilen sokağa  “ 7 nolu sokak “
 2. Nalbantlar Caddesi ile Muhtar Mehmet Ağan Caddesini birbirine bağlayan ekli krokide gösterilen sokağa “ 8 nolu sokak “

BEŞİKTAŞ MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İSİMSİZ SOKAKLARIN  NUMARA İLE İSİMLENDİRİLMESİ

 1. Defne Caddesi ile Çam Sokağı birbirine bağlayan ekli krokide gösterilen 9 Nolu Sokak
 2. Dolunay Sokak ile Diren Sokağı birbirine bağlayan ekli krokide gösterilen sokağa “10 Nolu Sokak “
 3. Diren sokak ile 10 Nolu isimsiz sokak arasında kalan ekli krokide gösterilen sokağa “11 Nolu Sokak “
 4. 10 Nolu isimsiz sokak ile 11 nolu isimsiz sokak arasında kalan ekli krokide gösterilen sokağa “12 Nolu Sokak”
 5. Defne Caddesi ile Kadir Bozkurt Caddesini birbirine bağlayan ve Cumhuriyet İlköğretim Okulunun güney cephesinde kalan ekli krokide gösterilen sokağa  “1918 Nolu Sokak “
 6. 1918 Nolu isimsiz sokak ile 1938 nolu isimsiz sokak arasında kalan ekli krokide gösterilen sokağa “ 1919 Nolu Sokak
 7. 1919 Nolu isimsiz sokak ile Kadir Bozkurt Caddesi arasında kalan ekli krokide gösterilen sokağa “ 1920 Nolu Sokak “   

             

 1. Defne Caddesi ile Kadir Bozkurt Caddesini birbirine bağlayan ekli krokide gösterilen sokağa “ 1923 Nolu Sokak “
 2. 1923 Nolu isimsiz sokak ile 8 Şubat sokağı birbirine bağlayan   ekli krokide gösterilen sokağa “ 1938 Nolu Sokak “
 3.  
 1. Konak Sokak üzerinde imar planında ağaçlandırılacak alan iken imar plan değişikliği yapılarak yol açılan  ekli krokide gösterilen sokağa “18 Nolu Sokak”
 2. Nakliyeciler Caddesi ile Kayadibi Sokağı birbirine bağlayan ekli krokide gösterilen sokağa “ 19 Nolu Sokak “
 3. Çağlayan Sokak ile Fatsa Sokağı birbirine bağlayan ekli krokide gösterilen sokağa “ 20 Nolu Sokak “
 4. Çağlayan Sokak ile Fatsa Sokağı birbirine bağlayan ve Fatsa Camii’nin önündeki ekli krokide gösterilen sokağa “21 Nolu Sokak” olarak numaralı isimlerinin verilmesi 5393 sayılı Belediye Kan. 18.maddesi ( n ) bendi gereği ve 81.maddeleri gereği  oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR-62- İlçemiz Belediye sınırlarında yer alan park-bahçe ve tesise yeni isim verilmesi ve değişiklik teklifi olarak; Ekli krokide gösterildiği üzere;

 1. Ayancık Belediye Meclisinin 06.09.2011 tarih ve 108 sayılı kararı ile Denizciler Mahallesindeki “ Ayancık Köyü Çocuk Oyun ve Dinlenme Parkı “ isminin değiştirilerek ve mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda bir önceki meclis kararının iptali ile yeni isim olarak  “ AYANCIK KÖYÜ LİMAN PARK “  adının verilmesi, 
 2. İlçemiz Yalı Mahallesi Ömer Seyfettin Meydanında bulunan çay bahçelerinin bulunduğu alana önceden Belediyemizce “ Yaman Okay Parkı “ ismi verilmiş olup, eski isminin iptali ile yeni isim olarak halkımızdan gelen istekler doğrultusunda Yaman Okay parkı olarak bilinen bu parka “ YAMAN OKAY KÜLTÜR PARKI “ adının verilmesi,

 

 1. İlçemiz Yalı Mahallesi Atatürk caddesi üzerinde şimdiki Aile Hekimliği binasının olduğu alanda halı saha mevcut idi. Bu Halı sahaya “ Ayancık Belediyesi Ali Yıldırım Halı Saha ve Spor Tesisleri “ ismi verilmiş ancak Halı sahanın yeri Olimpik Kapalı Spor Salonunun yanındaki alana taşınmış olup, bu tesise bugüne kadar isim verilmemiştir. Merhum Ali Yıldırım Ayancık Spor Kulübüne gönül vermiş, kulüp yönetiminde bulunmuş ve halk arasında da bu yönü ile iyi bilinen bir insanımız olması nedeniyle bahse konu şimdiki Halı Sahaya  “ AYANCIK BELEDİYESİ ALİ YILDIRIM HALI SAHA VE SPOR TESİSLERİ “ isminin verilmesi, 5393 sayılı

 

 1. Belediye Kan. 18.maddesi ( n ) bendi gereği ve 81.maddeleri gereği nitelikli çoğunluk sağlandığından oybirliği ile kabul edildi.

Hayrettin KAYA                                İhsan EKMEKÇİ                   Hakan Aycan ALTINTAŞ

Belediye ve Meclis Başkanı                 Katip Üye                                Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal