Kurumsal

TEMMUZ AYI MECLİS KARARI 2016

TEMMUZ AYI MECLİS KARARI 2016

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

01.07.2016                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Temmuz 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :  – Emin TAŞKIN  - Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:    - Aslan ÖZDEMİR  - Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -  - İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN   

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Ayşe YAVUZ ÖZER

         

KARAR - 72 -  Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu Karadeniz Kıyı Protokolü kapsamında, İlçemiz Belediye ve Mücavir Alan sınırları içerisindeki kıyı ve dolgu alanlarının Belediye Başkanlığımız tarafından kiralama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 38.maddesinin ( g ) bendi gereği Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN’e  yetki verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün işbu  gündem dışı teklifi 5.mad.  sonra (a) bendi olarak gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

KARAR -73-  Ayancık Belediyemiz Nazım ve Uygulama İmar Planı yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik “ çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 57.750.TL (elliyedibin yediyüzelli) kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili hertürlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN ‘ün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR-74- Ayancık ilçemiz Yalı  mahallesi Gazhane caddesi ve aynı zamanda Günbatımı sokak’a cepheli ekli krokide gösterilen çocuk oyun ve dinlenme parkına “ ÇAKILTAŞI ÇOCUK OYUN VE DİNLENME PARKI “ olarak isim verilmesi 5393 sayılı Belediye Kan. 18/n maddesi ve 81.madde gereği oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-75- Ayancık ilçemiz Çayiçi Mahallesi Kadir BOZKURT caddesine cepheli  bulunan ve ekli krokide gösterilen çocuk oyun ve dinlenme parkına “ GÖKKUŞAĞI ÇOCUK OYUN VE DİNLENME PARKI “ olarak isim verilmesi 5393 sayılı Belediye Kan. 18/n maddesi ve 81.madde gereği oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-76- İlçemiz Yalı mahallesi Gündoğumu Caddesi üzerinde bulunan ve ekli krokide gösterilen  “Düğün Bahçesi  ve Sosyal Tesise” “AYANCIK BELEDİYESİ AYIŞIĞI DÜĞÜN BAHÇESİ VE SOSYAL TESİSLERİ “ olarak isim verilmesi 5393 sayılı Belediye Kan. 18/n maddesi ve 81.madde gereği oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR -77-  Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu Karadeniz Kıyı Protokolü kapsamında, İlçemiz Belediye ve Mücavir Alan sınırları içerisindeki kıyı ve dolgu alanlarının Belediye Başkanlığımız tarafından kiralama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bahse konu Protokolü imzalamak üzere  5393 sayılı Belediye Kanununun 38.maddesinin ( g ) bendi gereği Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN’e  ve  yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                             Katip Üye

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal