Nisan 2021 Belediye Meclis Gündemi

Nisan 2021 Belediye Meclis Gündemi

 

 

         AYANCIK BELEDİYE MECLİSİ NİSAN  2021  GÜNDEMİ

 

 1. Açılış-Yoklama.
 2. 5393 sayılı Kan. 19.maddesi gereği  “ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak “ üzere gizli oyla Meclis I. ve  II. Başkan vekillikleri seçiminin yapılması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kan. 19. maddesi gereği  “ ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak “  üzere gizli oyla en az iki asıl ve iki yedek olmak kaydıyla en az 4 meclis kâtip üye seçiminin yapılması.
 4. 5393 sayılı Kan. 33.maddesi gereği gizli oyla 2 adet encümen üyeliği seçimi.
 5. 5393 sayılı Kan. 24.maddesi gereği  görev süresi 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacak İmar Komisyonuna nisbi çoğunlukla üye seçiminin yapılması.
 6. 5393 sayılı Kan. 24.maddesi gereği  görev süresi 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacak Plan ve Bütçe  Komisyonuna nisbi çoğunlukla üye seçimi yapılması.
 7. Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğünün Denizciler Mahallesi şehir geçişi ve Pazarcık mevkiilerini kapsayan karayolu geçişi ve istimlak sınırlarını gösteren yol projesinin imar planına işlenmesi teklifinin karara bağlanmak üzere görüşülmesi.
 8. İller Bankası A.Ş. tarafından Belediyemize ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave-revizyon imar plan tasarılarının 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile şehircilik ve planlama ilke ve esasları doğrultusunda karara bağlanmak üzere incelenerek görüşülmesi.
 9. 5393 sayılı yasanın 25. maddesi gereği kurulan  ve 2020 yılı Ayancık Belediye Başkanlığı Denetim Komisyon Raporunun okunması.
 10. 5393 sayılı  Kanununun  56.maddesi gereği hazırlanan 2020 yılı Ayancık Belediyesi Faaliyet Raporunun sunulması. 
 11. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi 3. Fıkrası gereği 1 Adet tam zamanlı Tekniker ücretinin belirlenmesi. 
 12. Dilek ve Temenniler .
 13. Kapanış.

 

 

                                                                                                                                                             31.03.2021

                                                                                                                                                             Hayrettin KAYA   

                                                                                                                                                             Belediye Başkanı

Toplantı Yeri      :Belediye Meclis Toplantı Salonu                                     

 Tarihi ve Saati  : 05.04.2021 / pazartesi  günü saat:16:00

 

sinop web tasarım sinop erkek öğrenci yurdu sinop kız öğrenci yurdu sinop kız yurdu arslan pansiyon sinop