TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Yasanın 45'nci maddesi gereği (Açık Teklif Usulü) açık arttırma ile satılacaktır.

İhaleler 04.08.2020 tarihinde Belediye Başkanlığımızın 3. Normal Katındaki Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İsteklilerin 04.08.2020 Salı Günü en geç 14:00' a kadar istenilen belgeleri Belediye Başkanlığımızın I. Normal Katında Bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde zarfın üzerine Ayancık Belediye Başkanlığının adresi, hangi işe ait olduğu, isteklinin adı/soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerinde 04.08.2020 Salı günü 14:00'a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeni ile işleme konulmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanak ile tespit edilir Ayancık Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon(TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

sinop web tasarımsinop erkek öğrenci yurdusinop kız öğrenci yurdusinop kız yurduarslan pansiyon sinop