Ekiplerimizin tüm mahallelerde sokak sokak yaptığı kontrolle..

Ekiplerimizin tüm mahallelerde sokak sokak yaptığı kontrolle..


Ayancık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizin yıl boyu yaptığı ilaçlama çalışmaları ile Kent zararlıları olarak tanımlanan halk sağlığı ve huzuru bozan sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene, fare, hamamböceği gibi vektör (hastalık taşıyıcı) popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması, yayılmasının önlenmesi, biyosidal ürün listesinde yer alan ürünler ile bilinçli uzman personel ve bilimsel mücadele yöntemleri kullanılarak çevre ve toplum sağlığının korunması amaçlanmaktadır.
​Durgun su birikintileri, fosseptikler, tüm yeşil alanlar, rögarlar, inşaat alanları, dere yatakları, çöp konteynerleri, çöp toplama istasyonları, hayvan ahır ve gübrelikleri, harabe evleri gibi sinek ve sivrisinek üreme ve konaklama noktaları yıl boyunca hava şartları dikkate alınarak programı dahilinde ilaçlanmaktadır.
​Ekiplerimizin tüm mahallelerde sokak sokak yaptığı kontroller sonucu karasinek, sivrisinek ve larva üreme noktaları tespit edilerek, tespit edilen bu noktalar larva mücadelesinde 7 günde bir uçkun mücadelesinde ise her gün ilaçlanmaktadır.
​Kamuya açık ve sit alanlarında üreme noktaları belirlenip müdahale edilmekte fakat özellikle sivrisineklerin ürediği durgun suların ilaçlanmasında özel mülkiyetlerin bodrumları, binaların etrafındaki ve bahçelerindeki lastik, varil, kova, saksı altı gibi su tutan malzemelerin tespiti maalesef mümkün olmamaktadır. Buda istenilen hizmetin tam anlamıyla uygulanmasına engel olmaktadır.
​Halkımızdan ricamız rahat ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için özel mülklerindeki su tutan eşyaları su tutmayacak şekilde bırakması bu mümkün değilse ilaçlama talebi ile belediyemizle iletişime geçerek gerekli çalışmanın yapılmasını talep etmeleri, ayrıca oluşan çöpleri poşetler içeresinde çöp kutularına atıp ağızlarını kapatarak çöp kutularına konulması karasinek üremesine engel olunması mücadelemizde etkin yol olacaktır.